Detail publikace

Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám

STRAKA, M.

Originální název

Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám

Český název

Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Je představena zavedená metodologie pro automatizované generování hlídacích obvodů pro jednoduché číslicové obvody nebo komunikační protokoly na bázi FPGA. Dále je ukázané, jak lze využít takto vygenerovaných hlídacích obvodů při návrhu architektur odolných proti poruchám. Představen je přístup, jak vytvářet obvody se zvýšenou spolehlivostí s ohledem na dobu životnosti systému v obvodech FPGA s využitím architektur TMR a duplex doplněných o hlídací obvody. Experimentální výsledky rekapitulují náročnosti na zdroje FPGA samotných obvodů, jejich hlídačů a architektur odolných proti poruchám. V závěru je diskutován další směr výzkumu.

Český abstrakt

Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Je představena zavedená metodologie pro automatizované generování hlídacích obvodů pro jednoduché číslicové obvody nebo komunikační protokoly na bázi FPGA. Dále je ukázané, jak lze využít takto vygenerovaných hlídacích obvodů při návrhu architektur odolných proti poruchám. Představen je přístup, jak vytvářet obvody se zvýšenou spolehlivostí s ohledem na dobu životnosti systému v obvodech FPGA s využitím architektur TMR a duplex doplněných o hlídací obvody. Experimentální výsledky rekapitulují náročnosti na zdroje FPGA samotných obvodů, jejich hlídačů a architektur odolných proti poruchám. V závěru je diskutován další směr výzkumu.

Klíčová slova

systém odolný proti poruchám, číslicový obvod, komunikační protokol, hlídací obvod, architektura, spolehlivost, TMR, duplex, FPGA, VHDL

Rok RIV

2008

Vydáno

09.09.2008

Nakladatel

Technická univerzita v Liberci

Místo

Liberec

ISBN

978-80-7372-378-1

Kniha

Počítačové architektury a diagnostika 2008

Edice

NEUVEDEN

Číslo edice

NEUVEDEN

Strany od

97

Strany do

102

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT32065,
 author="Martin {Straka}",
 title="Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám",
 annote="Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení
jeho disertační práce. Je představena zavedená metodologie pro automatizované
generování hlídacích obvodů pro jednoduché číslicové obvody nebo komunikační
protokoly na bázi FPGA. Dále je ukázané, jak lze využít takto vygenerovaných
hlídacích obvodů při návrhu architektur odolných proti poruchám. Představen je
přístup, jak vytvářet obvody se zvýšenou spolehlivostí s ohledem na dobu
životnosti systému v obvodech FPGA s využitím architektur TMR a duplex doplněných
o hlídací obvody. Experimentální výsledky rekapitulují náročnosti na zdroje FPGA
samotných obvodů, jejich hlídačů a architektur odolných proti poruchám. V závěru
je diskutován další směr výzkumu.",
 address="Technická univerzita v Liberci",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2008",
 chapter="32065",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Technická univerzita v Liberci",
 year="2008",
 month="september",
 pages="97--102",
 publisher="Technická univerzita v Liberci",
 type="conference paper"
}