Detail publikace

Nové trendy v přípravě uhlíkových nanotrubic

PEKÁREK, J. VRBA, R. FICEK, R. MAGÁT, M.

Originální název

Nové trendy v přípravě uhlíkových nanotrubic

Český název

Nové trendy v přípravě uhlíkových nanotrubic

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Tyto nové struktury patří mezi pozoruhodné objekty, které pravděpodobně provedou revoluci v technologickém vývoji 21. století. Budou s největší pravděpodobností základním stavebním prvkem ve všech nanotechnologických odvětvích. Příprava uhlíkových nanotrubic byla prováděna na křemíkovém substrátu, na kterém byla napařena 10 nm vrstva železa v místech požadovaného růstu nanotrubic. Depozice byla prováděna pomocí metody plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD) za atmosférického tlaku, kde metan sloužil jako zdroj uhlíku a vodík jako stabilizátor. Vzorky poté byly zkoumány pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM)

Český abstrakt

Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Tyto nové struktury patří mezi pozoruhodné objekty, které pravděpodobně provedou revoluci v technologickém vývoji 21. století. Budou s největší pravděpodobností základním stavebním prvkem ve všech nanotechnologických odvětvích. Příprava uhlíkových nanotrubic byla prováděna na křemíkovém substrátu, na kterém byla napařena 10 nm vrstva železa v místech požadovaného růstu nanotrubic. Depozice byla prováděna pomocí metody plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD) za atmosférického tlaku, kde metan sloužil jako zdroj uhlíku a vodík jako stabilizátor. Vzorky poté byly zkoumány pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM)

Klíčová slova

Uhlíkové nanotrubice, plazmochemická depozice z plynné fáze, elektronová mikroskopie

Rok RIV

2009

Vydáno

31.08.2009

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-214-3938-2

Kniha

Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009

Číslo edice

1

Strany od

206

Strany do

209

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT31582,
 author="Jan {Pekárek} and Radimír {Vrba} and Richard {Ficek} and Martin {Magát}",
 title="Nové trendy v přípravě uhlíkových nanotrubic",
 annote="Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Tyto nové struktury patří mezi pozoruhodné objekty, které pravděpodobně provedou revoluci v technologickém vývoji 21. století. Budou s největší pravděpodobností základním stavebním prvkem ve všech nanotechnologických odvětvích. Příprava uhlíkových nanotrubic byla prováděna na křemíkovém substrátu, na kterém byla napařena 10 nm vrstva železa v místech požadovaného růstu nanotrubic. Depozice byla prováděna pomocí metody plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD) za atmosférického tlaku, kde metan sloužil jako zdroj uhlíku a vodík jako stabilizátor. Vzorky poté byly zkoumány pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM)",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009",
 chapter="31582",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2009",
 month="august",
 pages="206--209",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}