Detail publikace

Mikropáskové dolní propusti s narušenou zemní plochou

VÁGNER, P.

Originální název

Mikropáskové dolní propusti s narušenou zemní plochou

Český název

Mikropáskové dolní propusti s narušenou zemní plochou

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V roce 2007 je hlavní pozornost věnována studiu vlastností mikropáskových dolních propustí s využitím narušené zemní plochy (Defected Ground Structure DGS). Zkoumané filtry jsou založeny na planárních strukturách tvořených nesymetrickým mikropáskovým vedením, na kterém jsou vhodným způsobem implementovány štěrbiny v zemní ploše. K návrhu filtru je tedy efektivně využita jak horní strana mikrovlnného substrátu, tak i strana spodní, normálně využívaná pouze jako zemní plocha. Práce je založena na simulacích v softwarovém prostředí Ansoft Designer Planar EM Simulator. Simulace jsou ověřovány měřením realizovaných vzorků.

Český abstrakt

V roce 2007 je hlavní pozornost věnována studiu vlastností mikropáskových dolních propustí s využitím narušené zemní plochy (Defected Ground Structure DGS). Zkoumané filtry jsou založeny na planárních strukturách tvořených nesymetrickým mikropáskovým vedením, na kterém jsou vhodným způsobem implementovány štěrbiny v zemní ploše. K návrhu filtru je tedy efektivně využita jak horní strana mikrovlnného substrátu, tak i strana spodní, normálně využívaná pouze jako zemní plocha. Práce je založena na simulacích v softwarovém prostředí Ansoft Designer Planar EM Simulator. Simulace jsou ověřovány měřením realizovaných vzorků.

Klíčová slova

DGS, narušená zemní plocha, dolní propust

Rok RIV

2007

Vydáno

01.01.2007

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT23800,
  author="Petr {Vágner}",
  title="Mikropáskové dolní propusti s narušenou zemní plochou",
  annote="V roce 2007 je hlavní pozornost věnována studiu vlastností mikropáskových dolních propustí s využitím narušené zemní plochy (Defected Ground Structure DGS). Zkoumané filtry jsou založeny na planárních strukturách tvořených nesymetrickým mikropáskovým vedením, na kterém jsou vhodným způsobem implementovány štěrbiny v zemní ploše. K návrhu filtru je tedy efektivně využita jak horní strana mikrovlnného substrátu, tak i strana spodní, normálně využívaná pouze jako zemní plocha. Práce je založena na simulacích v softwarovém prostředí Ansoft Designer Planar EM Simulator. Simulace jsou ověřovány měřením realizovaných vzorků.",
  booktitle="Sborník semináře o řešení grantu GAČR 102/03/H109",
  chapter="23800",
  year="2007",
  month="january",
  pages="1",
  type="conference paper"
}