Detail publikace

Vyhledávání v záznamech přednášek

SMRŽ, P. FAPŠO, M.

Originální název

Vyhledávání v záznamech přednášek

Český název

Vyhledávání v záznamech přednášek

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá aplikací moderních metod rozpoznávání mluvené řeči v oblasti e-vzdělávání. Popisuje systém pro indexování a vyhledávání v záznamech přednášek. Výstupem rozpoznávače řeči je acyklický graf hypotéz, takže nelze přímočaře použít existující řešení pro vyhledávání běžného textu. Pro efektivní vyhledávání v rozsáhlé datové struktuře byl implementován a optimalizován speciální indexační systém. Jednotlivým cestám v grafu, kterým odpovídají posloupnosti slov, jsou přiřazeny váhy odpovídající pravděpodobnostem výskytu daného řetězce slov. Stručně jsou prezentovány výsledky systému a možnosti dalšího použití ve vzdělávání.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá aplikací moderních metod rozpoznávání mluvené řeči v oblasti e-vzdělávání. Popisuje systém pro indexování a vyhledávání v záznamech přednášek. Výstupem rozpoznávače řeči je acyklický graf hypotéz, takže nelze přímočaře použít existující řešení pro vyhledávání běžného textu. Pro efektivní vyhledávání v rozsáhlé datové struktuře byl implementován a optimalizován speciální indexační systém. Jednotlivým cestám v grafu, kterým odpovídají posloupnosti slov, jsou přiřazeny váhy odpovídající pravděpodobnostem výskytu daného řetězce slov. Stručně jsou prezentovány výsledky systému a možnosti dalšího použití ve vzdělávání.

Klíčová slova

vyhledávání v řečových dokumentech

Rok RIV

2005

Vydáno

17.06.2005

Nakladatel

České vysoké učení technické

Místo

Praha

ISBN

80-01-03274-4

Kniha

Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání

Strany od

21

Strany do

26

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21510,
 author="Pavel {Smrž} and Michal {Fapšo}",
 title="Vyhledávání v záznamech přednášek",
 annote="Příspěvek se zabývá aplikací moderních metod rozpoznávání
mluvené řeči v oblasti e-vzdělávání. Popisuje systém pro indexování a
vyhledávání v záznamech přednášek. Výstupem rozpoznávače řeči je acyklický graf
hypotéz, takže nelze přímočaře použít existující řešení pro vyhledávání běžného
textu. Pro efektivní vyhledávání v rozsáhlé datové struktuře byl implementován
a optimalizován speciální indexační systém. Jednotlivým cestám v grafu, kterým
odpovídají posloupnosti slov, jsou přiřazeny váhy odpovídající
pravděpodobnostem výskytu daného řetězce slov. Stručně jsou prezentovány
výsledky systému a možnosti dalšího použití ve vzdělávání.",
 address="České vysoké učení technické",
 booktitle="Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání",
 chapter="21510",
 institution="České vysoké učení technické",
 year="2005",
 month="june",
 pages="21--26",
 publisher="České vysoké učení technické",
 type="conference paper"
}