Detail publikace

Rekonstrukce VD Znojmo - aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi

STARA, V. ŠPANO, M. ŠULC, J.

Originální název

Rekonstrukce VD Znojmo - aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi

Český název

Rekonstrukce VD Znojmo - aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Během 50. a 60. let minulého století bylo vybudováno mnoho vodních děl. Jedním z nich bylo i VD Znojmo, sypaná přehrada kombinovaná se sdruženým funkčním blokem. Bezpečnostní přeliv byl navržen pro převedení kontrolního průtoku Q = 355 m3.s-1. Po povodních v letech 1997 až 2002 dochází k celkovému přehodnocování návrhových parametrů vodních děl, zejména s ohledem na jejich bezpečnost a kapacitu. VD Znojmo by dle nových požadavků mělo převést průtok až 610 m3.s-1, a proto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Byly navrženy úpravy stávajícího sdruženého objektu, a to především snížení koruny přelivu v kombinaci s výměnou stávajících klapkových uzávěrů za uzávěry segmentové, zřízení vlnolamu na koruně hráze a úprava vývaru. Vzhledem ke složitosti a rozsahu navržených úprav bylo nutno změny posoudit a upřesnit v rámci výzkumu na hydraulickém modelu. Tento článek shrnuje výsledky hydrotechnického výzkumu a jejich srovnání s praktickou aplikací na právě probíhající rekonstrukci VD Znojmo a uvádí drobné odlišnosti skutečného provedení od modelovaného stavu.

Český abstrakt

Během 50. a 60. let minulého století bylo vybudováno mnoho vodních děl. Jedním z nich bylo i VD Znojmo, sypaná přehrada kombinovaná se sdruženým funkčním blokem. Bezpečnostní přeliv byl navržen pro převedení kontrolního průtoku Q = 355 m3.s-1. Po povodních v letech 1997 až 2002 dochází k celkovému přehodnocování návrhových parametrů vodních děl, zejména s ohledem na jejich bezpečnost a kapacitu. VD Znojmo by dle nových požadavků mělo převést průtok až 610 m3.s-1, a proto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Byly navrženy úpravy stávajícího sdruženého objektu, a to především snížení koruny přelivu v kombinaci s výměnou stávajících klapkových uzávěrů za uzávěry segmentové, zřízení vlnolamu na koruně hráze a úprava vývaru. Vzhledem ke složitosti a rozsahu navržených úprav bylo nutno změny posoudit a upřesnit v rámci výzkumu na hydraulickém modelu. Tento článek shrnuje výsledky hydrotechnického výzkumu a jejich srovnání s praktickou aplikací na právě probíhající rekonstrukci VD Znojmo a uvádí drobné odlišnosti skutečného provedení od modelovaného stavu.

Rok RIV

2005

Vydáno

26.10.2005

Nakladatel

ASCO, Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

80-227-2299-5

Kniha

Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia

Číslo edice

1

Strany od

85

Strany do

94

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT20856,
 author="Vlastimil {Stara} and Miroslav {Špano} and Jan {Šulc}",
 title="Rekonstrukce VD Znojmo - aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi",
 annote="Během 50. a 60. let minulého století bylo vybudováno mnoho vodních děl. Jedním z nich bylo i VD Znojmo, sypaná přehrada kombinovaná se sdruženým funkčním blokem. Bezpečnostní přeliv byl navržen pro převedení kontrolního průtoku Q = 355 m3.s-1. Po povodních v letech 1997 až 2002 dochází k celkovému přehodnocování návrhových parametrů vodních děl, zejména s ohledem na jejich bezpečnost a kapacitu. VD Znojmo by dle nových požadavků mělo převést průtok až 610 m3.s-1, a proto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Byly navrženy úpravy stávajícího sdruženého objektu, a to především snížení koruny přelivu v kombinaci s výměnou stávajících klapkových uzávěrů za uzávěry segmentové, zřízení vlnolamu na koruně hráze a úprava vývaru. Vzhledem ke složitosti a rozsahu navržených úprav bylo nutno změny posoudit a upřesnit v rámci výzkumu na hydraulickém modelu. Tento článek shrnuje výsledky hydrotechnického výzkumu a jejich srovnání s praktickou aplikací na právě probíhající rekonstrukci VD Znojmo a uvádí drobné odlišnosti skutečného provedení od modelovaného stavu.",
 address="ASCO, Bratislava",
 booktitle="Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia",
 chapter="20856",
 institution="ASCO, Bratislava",
 year="2005",
 month="october",
 pages="85--94",
 publisher="ASCO, Bratislava",
 type="conference paper"
}