Detail publikace

Simulace synchronizačních algoritmů

Džubera Jakub

Originální název

Simulace synchronizačních algoritmů

Český název

Simulace synchronizačních algoritmů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou synchronizačních algoritmů užívaných v systémech pro přenos digitálně modulovaných signálů. Pozornost je zaměřena především na analýzu a srovnání synchronizačního algoritmu založeného na gradientní optimalizační metodě nejstrmějšího sestupu a Newtonově metodě. Algoritmy jsou využity v systémech pro odhad kmitočtového ofsetu nosné přijímaného signálu. Pomocí odhadnuté hodnoty kmitočtového ofsetu se poté eliminuje skutečný ofset v systému pro obnovu nosné v přijímači.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou synchronizačních algoritmů užívaných v systémech pro přenos digitálně modulovaných signálů. Pozornost je zaměřena především na analýzu a srovnání synchronizačního algoritmu založeného na gradientní optimalizační metodě nejstrmějšího sestupu a Newtonově metodě. Algoritmy jsou využity v systémech pro odhad kmitočtového ofsetu nosné přijímaného signálu. Pomocí odhadnuté hodnoty kmitočtového ofsetu se poté eliminuje skutečný ofset v systému pro obnovu nosné v přijímači.

Klíčová slova

synchronizace, obnova nosné, AWGN, přenosový kanál

Rok RIV

2006

Vydáno

03.11.2006

Nakladatel

VUT Brno, FEKT, UREL

Místo

Brno

ISBN

80-214-3304-3

Kniha

Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109

Strany od

49

Strany do

51

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT20342,
 author="Jakub {Džubera}",
 title="Simulace synchronizačních algoritmů",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou synchronizačních algoritmů užívaných v systémech pro přenos digitálně modulovaných signálů. Pozornost je zaměřena především na analýzu a srovnání synchronizačního algoritmu založeného na gradientní optimalizační metodě nejstrmějšího sestupu a Newtonově metodě. Algoritmy jsou využity v systémech pro odhad kmitočtového ofsetu nosné přijímaného signálu. Pomocí odhadnuté hodnoty kmitočtového ofsetu se poté eliminuje skutečný ofset v systému pro obnovu nosné v přijímači.",
 address="VUT Brno, FEKT, UREL",
 booktitle="Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109",
 chapter="20342",
 institution="VUT Brno, FEKT, UREL",
 year="2006",
 month="november",
 pages="49",
 publisher="VUT Brno, FEKT, UREL",
 type="conference paper"
}