Detail publikace

Experimentálne stanovenie síl v závesoch lávky pre peších

BEZRUČOVÁ, K.

Originální název

Experimentálne stanovenie síl v závesoch lávky pre peších

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Článok načrtáva problematiku experimentálneho stanovenia sily v závesoch na lávke pre peších s využitím závislosti medzi vlastnou frekvenciou predpätého tiahla a silou v ňou. Popísaný je všeobecný princíp a predpoklady výpočtu. Uvedené sú základné rovnice a výsledné vzťahy medzi silou a frekvenciou pre ideálnu strunu a nosník. Poznatky sú následne aplikované na reálnej konštrukcii lávky pre peších v Ostrave, kde sú stanovené sily v závesoch.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT169674,
 author="Kristína {Bezručová}",
 title="Experimentálne stanovenie síl v závesoch lávky pre peších",
 annote="Článok načrtáva problematiku experimentálneho stanovenia sily v závesoch na lávke pre peších s využitím závislosti medzi vlastnou frekvenciou predpätého tiahla a silou v ňou. Popísaný je všeobecný princíp a predpoklady výpočtu. Uvedené sú základné rovnice a výsledné vzťahy medzi silou a frekvenciou pre ideálnu strunu a nosník. 
Poznatky sú následne aplikované na reálnej konštrukcii lávky pre peších v Ostrave, kde sú stanovené sily v závesoch.
",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2021, 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - Sborník příspěvků",
 chapter="169674",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2021",
 month="january",
 pages="237--242",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební"
}