Detail produktu

Optický detektor pohybujících se objektů

JANOUŠEK, J. POKORNÝ, J. MARCOŇ, P. NOVOTNÝ, J. ČÁP, M. VLACHOVÁ HUTOVÁ, E. KADLEC, R. LÁZNIČKOVÁ, J. ŠIRŮČKOVÁ, A. GESCHEIDTOVÁ, E.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Optický detektor pohybujících se objektů využívá kamerový systém a diferenční algoritmy k detekování objektů ve vymezené oblasti. Touto oblastí je zejména nebe. Lze tak detekovat nejen ptactvo a hmyz, ale také rychlé děje jako jsou např. blesky.

Klíčová slova

detektor, diferenční algoritmus, leticí objekt, kamerový systém

Datum vzniku

30.12.2020

Umístění

Produkt je umístěn na ÚTEE, FEKT VUT v Brně

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty