Detail publikace

POROVNÁNÍ SOUDRŽNOSTI A PŘILNAVOSTI TMELU A SKLOCEMENTU PO VYSTAVENÍ ÚČINKŮM VODY

BOHÁČEK, A. BRANDTNER, M.

Originální název

POROVNÁNÍ SOUDRŽNOSTI A PŘILNAVOSTI TMELU A SKLOCEMENTU PO VYSTAVENÍ ÚČINKŮM VODY

Český název

POROVNÁNÍ SOUDRŽNOSTI A PŘILNAVOSTI TMELU A SKLOCEMENTU PO VYSTAVENÍ ÚČINKŮM VODY

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Problematika tmelení materiálů je ve stavebnictví velmi rozšířená. Výzkum shrnutý v tomto článku se zabývá tmelením sklocementového podkladu, který vykazuje vysokou problémovost. Tato problémovost je způsobena přítomností prachových částic, které zabraňují správnému přilnutí tmelu k podkladu. Cílem tohoto výzkumu je porovnání soudržnosti a přilnavosti tmeleného spoje a podkladu za použití vhodného primeru. Při zkoušení je postupováno podle platné české normy ČSN EN ISO 10590. Hlavním zjištěním vyplývajícím z tohoto výzkumu je, že ani jeden z vybraných tmelů neprošel zkouškou z důvodu porušení tmeleného spoje. Ani jeden z testovaných tmelů tedy nelze doporučit jako vhodný ke tmelení sklocementu.

Český abstrakt

Problematika tmelení materiálů je ve stavebnictví velmi rozšířená. Výzkum shrnutý v tomto článku se zabývá tmelením sklocementového podkladu, který vykazuje vysokou problémovost. Tato problémovost je způsobena přítomností prachových částic, které zabraňují správnému přilnutí tmelu k podkladu. Cílem tohoto výzkumu je porovnání soudržnosti a přilnavosti tmeleného spoje a podkladu za použití vhodného primeru. Při zkoušení je postupováno podle platné české normy ČSN EN ISO 10590. Hlavním zjištěním vyplývajícím z tohoto výzkumu je, že ani jeden z vybraných tmelů neprošel zkouškou z důvodu porušení tmeleného spoje. Ani jeden z testovaných tmelů tedy nelze doporučit jako vhodný ke tmelení sklocementu.

Klíčová slova

Tmel, sklocement, tmelený spoj, přilnavost, soudržnost

Vydáno

28.01.2021

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-75-2

Kniha

Sborník příspěvků 23. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2021

Strany od

117

Strany do

121

Strany počet

5

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT168003,
 author="Adam {Boháček} and Michal {Brandtner}",
 title="POROVNÁNÍ SOUDRŽNOSTI A PŘILNAVOSTI TMELU A SKLOCEMENTU PO VYSTAVENÍ ÚČINKŮM VODY",
 annote="Problematika tmelení materiálů je ve stavebnictví velmi rozšířená. Výzkum shrnutý v tomto článku se zabývá tmelením sklocementového podkladu, který vykazuje vysokou problémovost. Tato problémovost je způsobena přítomností prachových částic, které zabraňují správnému přilnutí tmelu k podkladu. Cílem tohoto výzkumu je porovnání soudržnosti a přilnavosti tmeleného spoje a podkladu za použití vhodného primeru. Při zkoušení je postupováno podle platné české normy ČSN EN ISO 10590. Hlavním zjištěním vyplývajícím z tohoto výzkumu je, že ani jeden z vybraných tmelů neprošel zkouškou z důvodu porušení tmeleného spoje. Ani jeden z testovaných tmelů tedy nelze doporučit jako vhodný ke tmelení sklocementu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník příspěvků 23. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2021",
 chapter="168003",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2021",
 month="january",
 pages="117--121",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební"
}