Detail patentu

Jednotka pro přípravu a dávkování denitrifikačního reagentu pro technologii DeNOx

JECHA, D. HANUS, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Výše uvedené nedostatky aktuálně používaných technologií pro snížení koncentrace oxidů dusíku ve spalinách energetických zařízení odstraňuje předmětná jednotka na výrobu amoniaku z tabletované močoviny. Podstata zařízení spočívá v tom, že tablety močoviny jsou pomocí dávkovacího zařízení dopravovány do nádoby umístěné v reaktoru, přičemž reaktor je navržen jako válcová nádoba a v reaktoru je umístěno elektrické odporové topné těleso, které udržuje stálou teplotu v reaktoru, přičemž za této teploty dochází k pyrolýze močoviny a uvolňování amoniaku a vedlejších produktů, přičemž tyto plyny jsou unášeny vzduchem, který je do reaktoru přiveden zdola pomocí ventilátoru a vzduch s produkty pyrolýzy následně prostupuje zónou zkrápění vodou, která je do prostoru reaktoru dopravována pomocí čerpadla a dávkována tryskami, které zajišťují atomizaci vody, přičemž při rozprášení vody dojde vlivem vysoké teploty k jejímu odpaření a reakci s vedlejšími produkty pyrolýzy za vzniku amoniaku, který tvoří hlavní produkt tohoto zařízení, přičemž reaktor je vybaven vypouštěcím ventilem pro případ, kdy nedojde k atomizaci části dávkované vody a tato voda dopadne na dno reaktoru.

Klíčová slova

denitrifikačního reagentu, SNCR, SCR, močovina, selektivní nekatalytické redukce, selektivní katalytické redukce

Číslo patentu

34538

Datum zápisu

16.11.2020

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty