Detail produktu

Měřící systém lisů na úpravu železničních soukolí

BRABLC, M. MLYNÁŘ, V. GREPL, R. MELICHAR, R. POSPÍCHAL, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vytvořený výsledek „Měřící systém lisů na úpravu železničních soukolí“ představuje funkční vzorek pro následný modulární systém pro hydraulické lisy železničních soukolí vyvíjených a vyráběných účastníkem projektu společností ŽĎAS a.s. Tento modulární systém nahradí dosud používanou soustavu ručních přípravků s dotykovými čidly automatizovaným systémem s laserovými senzory a velmi přesným odměřováním. Původní ruční přípravky bylo nutné vyrábět na míru pro každý měření rozměr všech typů soukolí a bylo je nutné často kalibrovat. Celý systém tak byl velmi nákladný, náročný na obsluhu a v některých případech nedosahoval požadovaných přesností. Nově vyvinutý systém je tvořen dvouosým vedením, které lze umístit k libovolnému lisu. Na obou osách vedení jsou velmi přesné magnetické enkodéry a vedení polohuje dvojici přesných laserových senzorů. Konstrukce vedení byla s využitím citlivostní analýzy statického modelu, který uvažuje všechny významných nepřesnosti, konstrukční odchylky a vlivy senzorů, navrženo tak, aby jako celek dosahovalo požadované přesnosti odměřování lepší než 0,05mm po v celém pracovním prostoru lisu – tedy na vzdálenostech až 3 m.

Klíčová slova

železniční soukolí; hydraulický lis; měření vzdálenosti; automatizace

Datum vzniku

30.10.2020

Umístění

Výsledek je umístěn v areálu firmy ŽĎAS a.s. ve Žďáru nad Sázavou, v hlavním skladu H32.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty