Detail publikace

CFD výpočty dynamického a statického zatížení OK Francisovy turbíny ns = 200 min-1

ŠTEFAN, D. HABÁN, V. RUDOLF, P.

Originální název

CFD výpočty dynamického a statického zatížení OK Francisovy turbíny ns = 200 min-1

Český název

CFD výpočty dynamického a statického zatížení OK Francisovy turbíny ns = 200 min-1

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato zpráva se zabývá CFD výpočty dynamického a statického zatížení oběžného kola Francisovy turbíny s rychloběžností ns = 200 min-1 se zaměřením na režimy provozu při nízkém výkonu, kde dochází k namáhání odtokové hrany všech lopatek jevem zvaným Kármánova vírová stezka. Režim nízkých výkonů je charakteristický velmi malým průtokem turbínou (rozvaděč je značně přivřený) a proudění v oběžném kole se vyznačuje výskytem velkého množství sekundárního proudění (mezilopatkové víry, ráz na náběžnou hranu, atd.). CFD výpočty následně sloužily jako vstupní data pro FEM analýzu strukturálního zatížení a stanovení životnosti oběžných kol Francisových vodních turbín v rámci projektu Národního centra pro energetiku (NCK) s finanční podporou TAČR (TN01000007) s názvem „Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků” pracovní balíček „PB1.18 Diagnostika oběžných kol vodních turbín a posouzení přípustnosti zjištěných indikací“.

Český abstrakt

Tato zpráva se zabývá CFD výpočty dynamického a statického zatížení oběžného kola Francisovy turbíny s rychloběžností ns = 200 min-1 se zaměřením na režimy provozu při nízkém výkonu, kde dochází k namáhání odtokové hrany všech lopatek jevem zvaným Kármánova vírová stezka. Režim nízkých výkonů je charakteristický velmi malým průtokem turbínou (rozvaděč je značně přivřený) a proudění v oběžném kole se vyznačuje výskytem velkého množství sekundárního proudění (mezilopatkové víry, ráz na náběžnou hranu, atd.). CFD výpočty následně sloužily jako vstupní data pro FEM analýzu strukturálního zatížení a stanovení životnosti oběžných kol Francisových vodních turbín v rámci projektu Národního centra pro energetiku (NCK) s finanční podporou TAČR (TN01000007) s názvem „Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků” pracovní balíček „PB1.18 Diagnostika oběžných kol vodních turbín a posouzení přípustnosti zjištěných indikací“.

Klíčová slova

Francisova turbína; Karmánová vírová stezka; kavitace; CFD

Vydáno

27.12.2020

Místo

Brno

Strany počet

27

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT167306,
  author="David {Štefan} and Vladimír {Habán} and Pavel {Rudolf}",
  title="CFD výpočty dynamického a statického zatížení OK Francisovy turbíny ns = 200 min-1",
  annote="Tato zpráva se zabývá CFD výpočty dynamického a statického zatížení oběžného kola Francisovy turbíny s rychloběžností ns = 200 min-1 se zaměřením na režimy provozu při nízkém výkonu, kde dochází k namáhání odtokové hrany všech lopatek jevem zvaným Kármánova vírová stezka. Režim nízkých výkonů je charakteristický velmi malým průtokem turbínou (rozvaděč je značně přivřený) a proudění v oběžném kole se vyznačuje výskytem velkého množství sekundárního proudění (mezilopatkové víry, ráz na náběžnou hranu, atd.).
CFD výpočty následně sloužily jako vstupní data pro FEM analýzu strukturálního zatížení a stanovení životnosti oběžných kol Francisových vodních turbín v rámci projektu Národního centra pro energetiku (NCK) s finanční podporou TAČR (TN01000007) s názvem „Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků” pracovní balíček „PB1.18 Diagnostika oběžných kol vodních turbín a posouzení přípustnosti zjištěných indikací“.
",
  chapter="167306",
  howpublished="print",
  year="2020",
  month="december",
  type="report"
}