Detail produktu

Technologický model pro stanovování okrajových podmínek

BOJANOVSKÝ, J. SKRYJA, P. JEGLA, Z. BABIČKA FIALOVÁ, D. HUDÁK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pro stanovení okrajových podmínek budou na technologickém modelu monitorovány dvě hlavní části – vestavba umístěná do proudu spalin jako prvek ovlivňující charakter proudění spalin a dále prvek teplosměnné plochy pro sledování průběhu mechanismu zanášení. Záměrem je ovlivnit proudění spalin a sledovat průběh zanášení na prvku teplosměnné plochy. Takto stanovené reálné okrajové podmínky budou sloužit jako vstupní data pro vlastní modelování procesu zanášení za pomocí CFD, což umožní reálnou prostorovou simulaci procesu zanášení a identifikaci lokální intenzity zanášení TZL jako zásadního poznatku.

Klíčová slova

Zanášení, výměník tepla, spalování tuhých alternativních paliv

Datum vzniku

01.06.2020

Umístění

C3 Zkušebna pecí a hořáků

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty