Detail produktu

Optofluidní mikročip s teplotním gradientem pro určování teplotní stability biomolekul v segmentovaném toku

FOHLEROVÁ, Z. PODEŠVA, P. NEUŽIL, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Byl vyroben křemíkový čip s trubkovitými mikrokanály utopenými uvnitř substrátu s teplotním gradientem (∇T) podél mikrokanálu. Sestavili jsme optický fluorescenční systém skládající se z modulovaného laserového světelného zdroje 470 nm připojeného optickými vlákny k mikrokanálu, který sloužil jako světlovod. Fluorescence byla detekována na druhé straně mikrokanálu pomocí fotonásobiče připojeného k optickému vláknu přes fluorescein isothiokyanátový filtr. Výstup z PMT byl napojen na lock-in zesilovač. Provedli jsme analýzu křivky tání krátké sekvence dsDNA - SYBR Green I o známé teplotě tání v průtokové konfiguraci bez gradientu, abychom ověřili funkčnost navrhovaného detekčního systému. Potom jsme použili konfiguraci segmentovaného toku a změřili amplitudu fluorescence kapičky vystavené ∇T of 2,31 ° C mm-1. Navrhovaná platforma může být použita jako rychlý a nákladově efektivní systém pro provádění buď MCA dsDNA nebo pro měření rozložení proteinu pro aplikace screeningu léků.

Klíčová slova

Optika, mikrofluidika, teplotní gradient, teplota tání, DNA, proteiny

Datum vzniku

16.12.2019

Umístění

Ústav mikroelektroniky Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty