Detail publikace

Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel

MATYÁŠOVÁ, J.

Originální název

Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel

Český název

Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel

Typ

audiovizuální tvorba

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmětem prezentované studie je porovnat vybrané obytné soubory z Brna a z Vídně a přispět k poznání vztahu mezi urbanistickou strukturou a spokojeností obyvatel. Respondenti z volné zástavby hodnotili svoje bydliště kladněji, než respondenti z kompaktní zástavby blíže k centru. Šetření z Vídně nastolilo otázku, zda kompaktní zástavba může dobře fungovat i v okrajových částech měst nebo pouze v jejich centrech a potvrdilo předpoklad, že koncept obytného souboru může ovlivnit soudržnost komunity jeho obyvatel.

Český abstrakt

Předmětem prezentované studie je porovnat vybrané obytné soubory z Brna a z Vídně a přispět k poznání vztahu mezi urbanistickou strukturou a spokojeností obyvatel. Respondenti z volné zástavby hodnotili svoje bydliště kladněji, než respondenti z kompaktní zástavby blíže k centru. Šetření z Vídně nastolilo otázku, zda kompaktní zástavba může dobře fungovat i v okrajových částech měst nebo pouze v jejich centrech a potvrdilo předpoklad, že koncept obytného souboru může ovlivnit soudržnost komunity jeho obyvatel.

Klíčová slova

spokojenost obyvatel;obytný soubor;urbanistická struktura;Brno;Vídeň

Vydáno

21.11.2019

Místo

Města budoucnosti, 7. brněnská konference urbánních studií, Fakulta sociálních studií Brno, MUNI

BibTex


@misc{BUT160093,
  author="Jana {Matyášová}",
  title="Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel",
  annote="Předmětem prezentované studie je porovnat vybrané obytné soubory z Brna a z Vídně a přispět k poznání vztahu mezi urbanistickou strukturou a spokojeností obyvatel. Respondenti z volné zástavby hodnotili svoje bydliště kladněji, než respondenti z kompaktní zástavby blíže k centru. Šetření z Vídně nastolilo otázku, zda kompaktní zástavba může dobře fungovat i v okrajových částech měst nebo pouze v jejich centrech a potvrdilo předpoklad, že koncept obytného souboru může ovlivnit soudržnost komunity jeho obyvatel.",
  chapter="160093",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="november",
  type="presentation"
}