Detail publikace

Architektonický obraz jako nositel významu

KINNERT, F.

Originální název

Architektonický obraz jako nositel významu

Český název

Architektonický obraz jako nositel významu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jednou z přidaných hodnot architektonického díla je schopnost být nositelem komplexní informace zakódované ve tvarech a formách. Tato práce se zabývá významem v tom smyslu, jak architektonické dílo ve svém uspořádání odráží záznam tvůrčího procesu, jak artikuluje vztahy uvnitř celku a vztahy se svým okolím. Autor srovnává fenomenologický přístup Christiana Norberga-Schulze a Juhani Pallasmaa s teorií "center" Christophera Alexandera při objasnění "architektonického obrazu". Studie předkládá Alexaderův pojem "celistvost" jako klíčový při vytváření významuplného prostředí. Paradigma celistvého světa se nabízí jako odpověď teorie architektury na krizi prostředí a nabízí metodu, jak vytvářet z prostoru poetické" místo.

Český abstrakt

Jednou z přidaných hodnot architektonického díla je schopnost být nositelem komplexní informace zakódované ve tvarech a formách. Tato práce se zabývá významem v tom smyslu, jak architektonické dílo ve svém uspořádání odráží záznam tvůrčího procesu, jak artikuluje vztahy uvnitř celku a vztahy se svým okolím. Autor srovnává fenomenologický přístup Christiana Norberga-Schulze a Juhani Pallasmaa s teorií "center" Christophera Alexandera při objasnění "architektonického obrazu". Studie předkládá Alexaderův pojem "celistvost" jako klíčový při vytváření významuplného prostředí. Paradigma celistvého světa se nabízí jako odpověď teorie architektury na krizi prostředí a nabízí metodu, jak vytvářet z prostoru poetické" místo.

Klíčová slova

Obraz; symbol; architektonický obraz; básnický obraz; jazyk vzorců; jazyk forem; imago mundi; genius loci; celistvost; vitalita v architektonickém prostředí; Christopher Alexander; Nikos Salingaros; biofilní architektura

Vydáno

02.10.2019

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-4331-5

Kniha

11th Architecture in perspective

Číslo edice

1

Strany od

53

Strany do

57

Strany počet

336

BibTex


@inproceedings{BUT159379,
 author="Filip {Kinnert}",
 title="Architektonický obraz jako nositel významu",
 annote="Jednou z přidaných hodnot architektonického díla je schopnost být nositelem komplexní informace zakódované ve tvarech a formách. Tato práce se zabývá významem v tom smyslu, jak architektonické dílo ve svém uspořádání odráží záznam tvůrčího procesu, jak artikuluje vztahy uvnitř celku a vztahy se svým okolím. Autor srovnává fenomenologický přístup Christiana Norberga-Schulze a Juhani Pallasmaa s teorií "center" Christophera Alexandera při objasnění "architektonického obrazu". Studie předkládá Alexaderův pojem "celistvost" jako klíčový při vytváření významuplného prostředí. Paradigma celistvého světa se nabízí jako odpověď teorie architektury na krizi prostředí a nabízí metodu, jak vytvářet z prostoru poetické" místo.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 booktitle="11th Architecture in perspective",
 chapter="159379",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 year="2019",
 month="october",
 pages="53--57",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
 type="conference paper"
}