Detail publikace

Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení

ZEIZINGER, L. POKORNÝ, P. POKORNÝ, P.

Originální název

Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení

Český název

Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce se zabývá použitím ortotropního materiálu pro tvářecí a demoliční zařízení. Pro výpočet je použito kvazidynamického modelu. Zkoumají se silové účinky do podloží. Při simulacích se kladen důraz na množství použitého ortotropního materiálu. Data jsou interpretováná pro návrh nového ortotropního tlumiče stroje.

Český abstrakt

Tato práce se zabývá použitím ortotropního materiálu pro tvářecí a demoliční zařízení. Pro výpočet je použito kvazidynamického modelu. Zkoumají se silové účinky do podloží. Při simulacích se kladen důraz na množství použitého ortotropního materiálu. Data jsou interpretováná pro návrh nového ortotropního tlumiče stroje.

Klíčová slova

Rázová vlna, ortotropní materiál, impuls síly

Vydáno

11.09.2018

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Místo

Kurdějov

ISBN

978-80-214-5644-0

Kniha

Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů

Číslo edice

první

Strany od

222

Strany do

226

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT157492,
 author="Lukáš {Zeizinger} and Přemysl {Pokorný} and Prokop {Pokorný}",
 title="Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení",
 annote="Tato práce se zabývá použitím ortotropního materiálu pro tvářecí a demoliční zařízení. Pro výpočet je použito kvazidynamického modelu. Zkoumají se silové účinky do podloží. Při simulacích se kladen důraz na množství použitého ortotropního materiálu. Data jsou interpretováná pro návrh nového ortotropního tlumiče stroje.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů",
 chapter="157492",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2018",
 month="september",
 pages="222--226",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}