Detail publikace

Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí

PONEŠOVÁ, B. FORETNÍK, J.

Originální název

Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí

Český název

Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá tématem hledání strategie architektonické obnovy opuštěných míst v krajině jihomoravského pohraničí. Zvolená problematika byla zkoumána formou exploratorní vícepřípadové studie, na kterou byly aplikovány zásady metody research by design. Na základě tohoto postupu se podařilo definovat pět základních typů ztracených mentálních vazeb člověka k místům, se kterými jsme se ve zkoumané příhraniční krajině mohli setkat. Práce dále pro jednotlivé případy navrhuje možná řešení. Výsledky jsou využitelné v oboru architektury při obnově deprivovaných míst.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá tématem hledání strategie architektonické obnovy opuštěných míst v krajině jihomoravského pohraničí. Zvolená problematika byla zkoumána formou exploratorní vícepřípadové studie, na kterou byly aplikovány zásady metody research by design. Na základě tohoto postupu se podařilo definovat pět základních typů ztracených mentálních vazeb člověka k místům, se kterými jsme se ve zkoumané příhraniční krajině mohli setkat. Práce dále pro jednotlivé případy navrhuje možná řešení. Výsledky jsou využitelné v oboru architektury při obnově deprivovaných míst.

Klíčová slova

jihomoravské pohraničí; strategie obnovy; vazby k místu

Vydáno

01.03.2018

Nakladatel

Zlatý řez

Místo

Praha

Strany od

60

Strany do

67

Strany počet

8

URL

BibTex


@article{BUT155740,
 author="Barbora {Ponešová} and Jan {Foretník}",
 title="Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí",
 annote="Příspěvek se zabývá tématem hledání strategie architektonické obnovy opuštěných míst v krajině jihomoravského pohraničí. Zvolená problematika byla zkoumána formou exploratorní vícepřípadové studie, na kterou byly aplikovány zásady metody research by design. Na základě tohoto postupu se podařilo definovat pět základních typů ztracených mentálních vazeb člověka k místům, se kterými jsme se ve zkoumané příhraniční krajině mohli setkat. Práce dále pro jednotlivé případy navrhuje možná řešení. Výsledky jsou využitelné v oboru architektury při obnově deprivovaných míst.",
 address="Zlatý řez",
 chapter="155740",
 howpublished="print",
 institution="Zlatý řez",
 number="40",
 year="2018",
 month="march",
 pages="60--67",
 publisher="Zlatý řez",
 type="journal article - other"
}