Detail produktu

Justážní mechanismy pro centrování optiky.

DOSTÁL, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o sadu mechanismů, které společně slouží k sjednocení optických os optických zobrazovacích a osvětlovacích prvků. Tyto optické osy nejsou zpravidla totožné s mechanickými osami. Toto sjednocení je naprosto nezbytné pro úplnou justáž mikroskopových systémů. Pomocí těchto mechanismů je možno: - posouvat osvětlovací optické prvky v radiálním směru a otáčet s nimi okolo osy axiální, - naklánět osu zobrazovacích optických prvků ve dvou nezávislých směrech.

Klíčová slova

justáž, optická osa, mechanická osa, mikroskopie

Datum vzniku

18.12.2018

Umístění

Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty