Detail produktu

Fázový závěs pro dvoupásmový konvertor

ZÁPLATA, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Prototyp slouží jako lokální oscilátor pro nízkošumový konvertor pro překlad družicových signálů v pásmech 1650 MHz až 1850 MHz a 7600 MHz až 8900 MHz na mezifrekvence v rozmezí 100 MHz až 800 MHz. Výstupní výkon až 9 dBm umožňuje přímé buzení pasivních vyvážených směšovačů. Fázový závěs je řízen procesorem, který zároveň ovládá RF přepínač pásem a přijímá řídicí příkazy. Součástí prototypu je ovládací modul zajišťující napájení, vzdálené ovládání a oddělení přijímaných signálů vše po jednom koaxiálním kabelu.

Klíčová slova

dvoupásmový kovertor, lokální oscilátor, L pásmo, X pásmo

Datum vzniku

09.11.2018

Umístění

Laboratoř experimentálních družic UREL, FEKT, VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www