Detail produktu

Synchronizační a měřicí modul ke střídavému elektroporačnímu generátoru

ČERVINKA, D. NOVOTNÁ, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Generátor pro střídavou elektroporaci vyvinutý na UVEE v minulých letech byl doplněn o externí modul, umožňující synchronizaci elektroporačních pulzů se signálem EKG. Modul obsahuje kromě vstupů pro EKG též výstupy pro připojení externích zobrazovacích jednotek. Dalším obsaženým subsystémem je výstupní reléový modul, který po ukončení každého pulsu k aplikačnímu katetru vždy připujuje měřič impedance tkáně.

Klíčová slova

střídavá elektroporace, měření impedance tkáně, synchrunizace s EKG

Datum vzniku

06.11.2018

Umístění

Generátor se všemy přídavnými moduly je umístěn na pracovišti partnera projektu, Arytomologická klinika ICRC FN USA Brno.

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty