Detail produktu

Elektronická část programátoru mechatronických klíčů

LEVEK, V. ŠTEFFAN, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Inicializační proces mechatronických klíčů ve výrobě, a také programování administrátorských klíčů v provozu je realizováno prostřednictvím programátoru klíčů. Programátor komunikuje kryptograficky zabezpečenou sběrnicí s mechatronickým klíčem a je zároveň připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB. Pomocí tohoto programátoru jsou nastaveny vybrané parametry standardním i administrátorským. Proces komunikace se mechatronickými klíči a komunikace s aplikací běžící v počítači je řízen 16 bitovým mikrokontrolérem MSP430FR5969 od výrobce Texas Instruments.

Klíčová slova

Mechatronika; Zámek; Klíč; Kryptografie; Sběrnice;

Datum vzniku

02.10.2017

Umístění

UMEL, Tokoz, a.s.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek