Detail produktu

Testovací přípravek pro mechatronické zámky 8.5

LEVEK, V. ŠTEFFAN, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Za účelem testování a programování osazené desky plošného spoje (DPS) mechatronického klíče byl vyvinut tester a programátor s označením 8.5. Pomocí uvedeného přípravku se realizuje programování, vstupní inicializace a vstupní test. Během automatizovaného procesu řízeného ovládacím programem je mechatronický klíč opatřen firmwarem, sériovým číslem firmware, sériovým číslem výrobku a identifikačním číslem zakázky. Zároveň je otestována komunikace, zkontrolovány výše uvedené identifikátory, v případě administračního klíče je otestována paměť v případě standardního klíče je otestován spínací modul přídavného zdroje. DPS mechatronického klíče se zasune do vyfrézovaného profilu a prostřednictvím miniaturních pružinových kontaktů se realizuje spojení. Proces programování, testování, a komunikace s počítačem je řízeno 16 bitovým mikrokontrolérem MSP430FR5969 od výrobce Texas Instruments.

Klíčová slova

Mechatronika; Zámek; Klíč; Kryptografie; Sběrnice;

Datum vzniku

02.01.2018

Umístění

UMEL, Tokoz, a.s.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek