Detail patentu

Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí hexanitrokobaltitanu sodného

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F. HAJZLER, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Popisuje se způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty, cementu nebo pálenému vápnu nebo vápenné vodě nebo plastifikační přísadě pro stavební hmoty nebo jejich směsi a vedlejšímu energetickému produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů se přidá hexanitrokobaltitan sodný v množství 1 x 10-3 kg až 3 x 102 kg na 1000 kg vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů obsahujících zbytkový amoniak za vzniku nerozpustné amonné soli. Zbytkový amoniak je ve formě reakčních produktů čpavkového skluzu přítomen ve vedlejších energetických produktech, zejména pak popílku, z procesu konverze NOx na dusík a vodu. Reakcí hexanitrokobaltitanu sodného a amoniaku, který je v bazickém prostředí hydratovaného pojiva vytěsněný z amonné soli, vzniká nerozpustná sloučenina, bez negativního vlivu na průběh hydratace pojivového systému. Směsi připravené způsobem podle vynálezu jsou využitelné převážně ve stavebnictví, v oblasti nakládání se sekundárními surovinami z průmyslu a energetiky, které obsahují nežádoucí zbytkový amoniak.

Klíčová slova

stabilizace; amoniak; vedlejší energetické produkty

Číslo patentu

307019

Datum zápisu

04.10.2017

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek