Detail produktu

Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Nové Heřminovy - 3. etapa (přeliv bez kaskády)

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Účelem hydraulických zkoušek na prostorovém modelu 5 úplných přelivných bloků je provést ověření průtokových kapacit přelivu, spodních výpustí při provozu samostatném i současném (kombinovaném – v provozu vypouštění všemi i 3 výpustmi a přepad přes přeliv) v závislosti na úrovni hladiny vody v nádrži a odpovídající úrovni hladiny vody v odpadním korytě.

Klíčová slova

přeliv, kapacita, spodní výpust

Datum vzniku

31.08.2017

Umístění

Budova F1

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty