Detail produktu

Software pro konverzi řečových parametrů do notace LaTeX

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

Při analýze řečových poruch způsobených přítomností tzv. hypokinetické dyzartrie je při sepisování výsledků dbát na správnou notaci těchto parametrů. Běžnou praxí v této oblasti je použití jazyku LaTeX. Software pro konverzi řečových parametrů do notace LaTeX poskytuje uživateli možnost konverze názvu jednotlivého parametru do běžné/uznávané notace v syntaxi jazyka LaTeX, tj. data je možné přímo použít pro reprezentaci/publikaci výsledků. Software je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K dispozici jsou dvě tabulky, které slouží pro konverzi tzv. lokálních řečových parametrů, tj. parametrů kvantifikujících vadu řečové produkce (lineární/nelineární parametry) pro všechny dimenze hypokinetické dyzartrie: fonace, artikulace, prozodie. Dále je k dispozici také tabulka, kt. slouží pro konverzi tzv. vysokoúrovňových parametrů, tj. statistik, kt. se používají pro vyjádření vlastností daného lokálního parametru.

Klíčová slova

LaTeX, řeč, parametr, notace, konverze

Datum vzniku

24.10.2017

Umístění

http://splab.cz/download/software/software-pro-konverzi-recovych-parametru-do-notace-latex

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty