Detail publikace

Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče.

SVOZILOVÁ, V. KOZUMPLÍK, J.

Originální název

Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče.

Český název

Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče.

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Reakční doba řidiče je důležitou charakteristikou chování řidiče osobního vozidla v běžném dopravním provozu. Reakční dobu řidiče lze dále separovat na několik složek, z nichž doba svalové odezvy řidiče poměrně přesně vypovídá o charakteru a délce trvání konečné fáze reakční doby, tj. uvolnění plynového a sešlápnutí brzdové pedálu. Ke stanovení doby svalové odezvy řidiče je nutné co nejpřesněji určit její počátek. Cílem tohoto článku je představit dvě metody automatické detekce ke stanovení počátků svalové aktivity. Celkem bylo testováno 13 řidičů během cca 40 minutových jízd v reálném městském provozu a 3 typy jízdních situací, na které musel řidič osobního vozidla během jízdy reagovat. Článek diskutuje výsledky dosažené manuální detekcí počátků svalové aktivity expertem a výsledky dosažené automatickou detekcí a ukazuje, zda jsou vybrané a navržené metody automatické detekce vhodné k využití doby svalové odezvy jako součásti celkové reakční doby řidiče osobního vozidla.

Český abstrakt

Reakční doba řidiče je důležitou charakteristikou chování řidiče osobního vozidla v běžném dopravním provozu. Reakční dobu řidiče lze dále separovat na několik složek, z nichž doba svalové odezvy řidiče poměrně přesně vypovídá o charakteru a délce trvání konečné fáze reakční doby, tj. uvolnění plynového a sešlápnutí brzdové pedálu. Ke stanovení doby svalové odezvy řidiče je nutné co nejpřesněji určit její počátek. Cílem tohoto článku je představit dvě metody automatické detekce ke stanovení počátků svalové aktivity. Celkem bylo testováno 13 řidičů během cca 40 minutových jízd v reálném městském provozu a 3 typy jízdních situací, na které musel řidič osobního vozidla během jízdy reagovat. Článek diskutuje výsledky dosažené manuální detekcí počátků svalové aktivity expertem a výsledky dosažené automatickou detekcí a ukazuje, zda jsou vybrané a navržené metody automatické detekce vhodné k využití doby svalové odezvy jako součásti celkové reakční doby řidiče osobního vozidla.

Klíčová slova

Reakční doba řidiče, eyetracking, elektromyografie, empirický rozklad, Teagerův-Kaiserův operátor.

Vydáno

31.08.2017

Strany od

43

Strany do

49

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT135158,
 author="Veronika {Svozilová} and Jiří {Kozumplík}",
 title="Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče.",
 annote="Reakční doba řidiče je důležitou charakteristikou chování řidiče osobního vozidla v běžném dopravním provozu. Reakční dobu řidiče lze dále separovat na několik složek, z nichž doba svalové odezvy řidiče poměrně přesně vypovídá o charakteru a délce trvání konečné fáze reakční doby, tj. uvolnění plynového a sešlápnutí brzdové pedálu. Ke stanovení doby svalové odezvy řidiče je nutné co nejpřesněji určit její počátek. Cílem tohoto článku je představit dvě metody automatické detekce ke stanovení počátků svalové aktivity. Celkem bylo testováno 13 řidičů během cca 40 minutových jízd v reálném městském provozu a 3 typy jízdních situací, na které musel řidič osobního vozidla během jízdy reagovat. Článek diskutuje výsledky dosažené manuální detekcí počátků svalové aktivity expertem a výsledky dosažené automatickou detekcí a ukazuje, zda jsou vybrané a navržené metody automatické detekce vhodné k využití doby svalové odezvy jako součásti celkové reakční doby řidiče osobního vozidla.",
 chapter="135158",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="19",
 year="2017",
 month="august",
 pages="43--49",
 type="journal article - other"
}