Detail publikace

Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče.

SVOZILOVÁ, V. KOZUMPLÍK, J.

Originální název

Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče.

Český název

Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče.

Anglický název

Automatic detection of onsets of muscle activity to definition of driver’s muscle activity.

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Reakční doba řidiče je důležitou charakteristikou chování řidiče osobního vozidla v běžném dopravním provozu. Reakční dobu řidiče lze dále separovat na několik složek, z nichž doba svalové odezvy řidiče poměrně přesně vypovídá o charakteru a délce trvání konečné fáze reakční doby, tj. uvolnění plynového a sešlápnutí brzdové pedálu. Ke stanovení doby svalové odezvy řidiče je nutné co nejpřesněji určit její počátek. Cílem tohoto článku je představit dvě metody automatické detekce ke stanovení počátků svalové aktivity. Celkem bylo testováno 13 řidičů během cca 40 minutových jízd v reálném městském provozu a 3 typy jízdních situací, na které musel řidič osobního vozidla během jízdy reagovat. Článek diskutuje výsledky dosažené manuální detekcí počátků svalové aktivity expertem a výsledky dosažené automatickou detekcí a ukazuje, zda jsou vybrané a navržené metody automatické detekce vhodné k využití doby svalové odezvy jako součásti celkové reakční doby řidiče osobního vozidla.

Český abstrakt

Reakční doba řidiče je důležitou charakteristikou chování řidiče osobního vozidla v běžném dopravním provozu. Reakční dobu řidiče lze dále separovat na několik složek, z nichž doba svalové odezvy řidiče poměrně přesně vypovídá o charakteru a délce trvání konečné fáze reakční doby, tj. uvolnění plynového a sešlápnutí brzdové pedálu. Ke stanovení doby svalové odezvy řidiče je nutné co nejpřesněji určit její počátek. Cílem tohoto článku je představit dvě metody automatické detekce ke stanovení počátků svalové aktivity. Celkem bylo testováno 13 řidičů během cca 40 minutových jízd v reálném městském provozu a 3 typy jízdních situací, na které musel řidič osobního vozidla během jízdy reagovat. Článek diskutuje výsledky dosažené manuální detekcí počátků svalové aktivity expertem a výsledky dosažené automatickou detekcí a ukazuje, zda jsou vybrané a navržené metody automatické detekce vhodné k využití doby svalové odezvy jako součásti celkové reakční doby řidiče osobního vozidla.

Anglický abstrakt

Driver’s reaction time is the main characteristic of driver’s behavior in the real traffic. Reaction time might be separated into several components. One of these components, muscle response time, reflects about the nature and duration of the terminal phase of reaction time, i.e. releasing the accelerator pedal and depressing the brake pedal. To define muscle response time the accurate determining of muscle activity onset is needed. The aim of this article is to introduce two methods of automatic detection to determine the onset of muscle activity. Altogether, 13 drivers and three types of riding situations were tested during 40 minutes-long ride in the real traffic conditions. The obtained results of manual detection of muscle activity onset formed by expert and results obtained from automatic detections of muscle activity onset were compared and it was discussed which automatic detection method is appropriate to detect muscle activity onsets.

Klíčová slova

Reakční doba řidiče, eyetracking, elektromyografie, empirický rozklad, Teagerův-Kaiserův operátor.

Vydáno

31.08.2017

Strany od

43

Strany do

49

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT135158,
 author="Veronika {Svozilová} and Jiří {Kozumplík}",
 title="Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče.",
 annote="Reakční doba řidiče je důležitou charakteristikou chování řidiče osobního vozidla v běžném dopravním provozu. Reakční dobu řidiče lze dále separovat na několik složek, z nichž doba svalové odezvy řidiče poměrně přesně vypovídá o charakteru a délce trvání konečné fáze reakční doby, tj. uvolnění plynového a sešlápnutí brzdové pedálu. Ke stanovení doby svalové odezvy řidiče je nutné co nejpřesněji určit její počátek. Cílem tohoto článku je představit dvě metody automatické detekce ke stanovení počátků svalové aktivity. Celkem bylo testováno 13 řidičů během cca 40 minutových jízd v reálném městském provozu a 3 typy jízdních situací, na které musel řidič osobního vozidla během jízdy reagovat. Článek diskutuje výsledky dosažené manuální detekcí počátků svalové aktivity expertem a výsledky dosažené automatickou detekcí a ukazuje, zda jsou vybrané a navržené metody automatické detekce vhodné k využití doby svalové odezvy jako součásti celkové reakční doby řidiče osobního vozidla.",
 chapter="135158",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="19",
 year="2017",
 month="august",
 pages="43--49",
 type="journal article"
}