Detail publikace

DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE

ŠŤASTA, J.

Originální název

DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE

Český název

DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmětem článku je analýza a zhodnocení stacionárního stavu vnitřního osvětlení denním světlem u chrámu St. Fronleichnam architekta Rudolfa Schwarze v Cáchách. Pozornost je zaměřena především na osvětlení v původní koncepci liturgického prostoru. Stavba byla virtuálně rekonstruována na základě dostupných grafických podkladů a fotodokumentace. Následně byla provedena simulace denního osvětlení v rámci rekonstruovaného modelu tak, aby se co nejpřesněji nejvěrněji přibližovala původnímu dobovému výsledku. Zhodnocení osvětlení bylo provedeno v odborném světelném programu Velux Daylight Vizualizer, který disponuje řadou nástrojů pro analýzu činitele denního osvětlení i intenzity osvětlení denním světlem na základě požadavků standardů ISO/CEI. Každá funkce vyžaduje specifický druh osvětlení, a to včetně sakrálních staveb. Doposud však nebyla věnována vyšší pozornost analýze míry osvětlení v rámci staveb pro liturgické účely, zvláště u staveb již realizovaných. Vyhodnocením většího počtu realizovaných sakrálních staveb by bylo možné zhodnotit vývoj v rámci osvětlení denním světlem a případně doporučit vhodné rozmezí, které by se pro funkci liturgického slavení nejlépe hodilo.

Český abstrakt

Předmětem článku je analýza a zhodnocení stacionárního stavu vnitřního osvětlení denním světlem u chrámu St. Fronleichnam architekta Rudolfa Schwarze v Cáchách. Pozornost je zaměřena především na osvětlení v původní koncepci liturgického prostoru. Stavba byla virtuálně rekonstruována na základě dostupných grafických podkladů a fotodokumentace. Následně byla provedena simulace denního osvětlení v rámci rekonstruovaného modelu tak, aby se co nejpřesněji nejvěrněji přibližovala původnímu dobovému výsledku. Zhodnocení osvětlení bylo provedeno v odborném světelném programu Velux Daylight Vizualizer, který disponuje řadou nástrojů pro analýzu činitele denního osvětlení i intenzity osvětlení denním světlem na základě požadavků standardů ISO/CEI. Každá funkce vyžaduje specifický druh osvětlení, a to včetně sakrálních staveb. Doposud však nebyla věnována vyšší pozornost analýze míry osvětlení v rámci staveb pro liturgické účely, zvláště u staveb již realizovaných. Vyhodnocením většího počtu realizovaných sakrálních staveb by bylo možné zhodnotit vývoj v rámci osvětlení denním světlem a případně doporučit vhodné rozmezí, které by se pro funkci liturgického slavení nejlépe hodilo.

Klíčová slova

světlo; osvětlení; kostel; architektura; sakrální; církev;

Vydáno

26.01.2017

ISBN

9788021454620

Kniha

Sborník abstraktů

Strany od

49

Strany do

49

Strany počet

273

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT135058,
  author="Jiří {Šťasta}",
  title="DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE
",
  annote="Předmětem článku je analýza a zhodnocení stacionárního stavu vnitřního osvětlení denním světlem u chrámu St. Fronleichnam architekta Rudolfa Schwarze v Cáchách. Pozornost je zaměřena především na osvětlení v původní koncepci liturgického prostoru. Stavba byla virtuálně rekonstruována na základě dostupných grafických podkladů a fotodokumentace. Následně byla provedena simulace denního osvětlení v rámci rekonstruovaného modelu tak, aby se co nejpřesněji nejvěrněji přibližovala původnímu dobovému výsledku. Zhodnocení osvětlení bylo provedeno v odborném světelném programu Velux Daylight Vizualizer, který disponuje řadou nástrojů pro analýzu činitele denního osvětlení i intenzity osvětlení denním světlem na základě požadavků standardů ISO/CEI. Každá funkce vyžaduje specifický druh osvětlení, a to včetně sakrálních staveb. Doposud však nebyla věnována vyšší pozornost analýze míry osvětlení v rámci staveb pro liturgické účely, zvláště u staveb již realizovaných. Vyhodnocením většího počtu realizovaných sakrálních staveb by bylo možné zhodnotit vývoj v rámci osvětlení denním světlem a případně doporučit vhodné rozmezí, které by se pro funkci liturgického slavení nejlépe hodilo.",
  booktitle="Sborník abstraktů",
  chapter="135058",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="january",
  pages="49--49",
  type="conference paper"
}