Detail produktu

Fitcrack - a distributed password recovery tool

HRANICKÝ, R. HOLKOVIČ, M. ZOBAL, L. VEČEŘA, V. MIKUŠ, D.

Typ produktu

software

Abstrakt

Fitcrack is a password recovery solution capable of both stand-alone and distributed cracking based on a BOINC platform. It is able to recover passwords from encrypted PDF and MS Office documents, as well as passwords from encrypted ZIP, RAR, or 7-Zip archives.

Klíčová slova

encrypted media, password recovery, distributed processing, BOINC

Datum vzniku

28.09.2016

Umístění

http://fitcrack.fit.vutbr.cz/

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty