Detail patentu

Denitrifikační vertikální bioreaktor

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. HRICH, K. MALÁ, J. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. ŠEREŠ, M. HNÁTKOVÁ, T.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká vertikálního denitrifikačního zařízení pro odstraňování dusíkatých látek přirozenou cestou s využitím organického filtračního materiálu, v místě jejich vzniku či vstupu z vod, odtékajících zejména ze zemědělsky obhospodařovaných ploch, a to jak povrchovým odtokem, tak drenážním systémem.

Klíčová slova

dusičnany, zemědělství, podzemní voda, štěpka, denitrifikace

Číslo patentu

30185

Datum zápisu

20.12.2016

Datum skončení platnosti

20.02.2020

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Dekonta, a.s., Stehelčeves, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty