Detail produktu

Metodika hodnocení kvality půdní organické hmoty

VÁCHALOVÁ, R. KOLÁŘ, L. DUMBROVSKÝ, M. ŠARAPATKA, B. PÁRTLOVÁ, P. VÁCHAL, J. SOBOTKOVÁ, V.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodika vychází z důsledného rozdělení půdní organické hmoty na dvě složky – primární půdní organickou hmotu a humus. Primární půdní organická hmota má labilní a stabilní frakce z hlediska hydrolýzy, oxidace a biodegradability. Může být rozložená nebo nerozložená, může mít sorbční vlastnosti, ale nikdy nemá významné vlastnosti iontovýměnné, protože nemá skupiny s disociovatelným vodíkem. Humus, na rozdíl od primární půdní organické hmoty je tak stabilní, že z hlediska délky lidského věku je prakticky nerozložitelný. Má vždy významnou iontovýměnnou schopnost, kromě vlastností sorbčních.

Klíčová slova

Organická hmota – humus – primární organická půdní hmota – analytika – anaerobní a aerobní rozklad – hodnocení digestátu BPS.

Datum vzniku

25.01.2016

Umístění

VUT v Brně, FAST, ÚVHK

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty