Detail patentu

Elektronický systém pro detekci IR záření pomocí pole bolometrů

NEUŽIL, P. HUBÁLEK, J. FUJCIK, L.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Mikrobolometry jsou systémy obvykle používané na detekci infračerveného (IR) záření v oblasti 8 – 12 um, případně i delší. Jsou založeny na principu ohřevu tepelně izolované membrány a měření změny její teploty, která odpovídá množství absorbované energie. Pomocí signálů z pole bolometrů je možné vytvořit IR obraz, tzv. termovize.

Klíčová slova

mikrobolometr, infračervené záření, měřicí metoda, sigma-delta modulátor

Číslo patentu

28903

Datum zápisu

30.11.2015

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www