Detail publikace

Tradiční strukturální modely a 3D modelování

PETŘÍČKOVÁ, M. DRÁPAL, J.

Originální název

Tradiční strukturální modely a 3D modelování

Český název

Tradiční strukturální modely a 3D modelování

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stavba strukturních modelů ve výuce Základy architektury na FA VUT v Brně je procesem postupné přeměny studenta z prostého konzumenta poznání v přímého účastníka tvorby a má na FA dlouholetou prověřenou tradici. Zpracovávaný model je uměleckým přepisem nosné struktury, jejího prostorového uspořádání a výtvarných prostředků, charakterizující dotčenou etapu vývoje architektury. Teoretická znalost a praktická dovednost ve smyslu zvládnutí dané problematiky pro vlastní architektonickou tvorbu je komplexním vyváženým celkem. Fakulty architektury mají svoje výuková specifika, stěžejní oblast spadá do ateliérové tvorby, studenti pracují na konkrétních reálných zadáních a musí ovládat znalost konstrukčního systému, ten prověřen staletími funguje na stejných principech, ale je ovlivňován a modifikován současnými materiály a technologiemi. Znalost konkrétních realizací je pro studenta potřebná jako možný zdroj inspirace pro zpracování ateliérových projektů. Ambicí pedagogů FA je nastartování logického propojení architektonických a inženýrských disciplín, respektujíc prověřenou metodiku výuky stavby modelů, uplatněním sofistikovaných moderních postupů 3D modelování ve smyslu interdisciplinárního propojení v podobě databázové mediatéky.

Český abstrakt

Stavba strukturních modelů ve výuce Základy architektury na FA VUT v Brně je procesem postupné přeměny studenta z prostého konzumenta poznání v přímého účastníka tvorby a má na FA dlouholetou prověřenou tradici. Zpracovávaný model je uměleckým přepisem nosné struktury, jejího prostorového uspořádání a výtvarných prostředků, charakterizující dotčenou etapu vývoje architektury. Teoretická znalost a praktická dovednost ve smyslu zvládnutí dané problematiky pro vlastní architektonickou tvorbu je komplexním vyváženým celkem. Fakulty architektury mají svoje výuková specifika, stěžejní oblast spadá do ateliérové tvorby, studenti pracují na konkrétních reálných zadáních a musí ovládat znalost konstrukčního systému, ten prověřen staletími funguje na stejných principech, ale je ovlivňován a modifikován současnými materiály a technologiemi. Znalost konkrétních realizací je pro studenta potřebná jako možný zdroj inspirace pro zpracování ateliérových projektů. Ambicí pedagogů FA je nastartování logického propojení architektonických a inženýrských disciplín, respektujíc prověřenou metodiku výuky stavby modelů, uplatněním sofistikovaných moderních postupů 3D modelování ve smyslu interdisciplinárního propojení v podobě databázové mediatéky.

Klíčová slova

nosné struktury, sttrukturní modely, arcitektura, 3D modely

Rok RIV

2015

Vydáno

20.09.2015

Nakladatel

VŠB Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3802-1

Kniha

7th Architecture in Perspektive 2015

Číslo edice

1.

Strany od

78

Strany do

80

Strany počet

150

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT119736,
 author="Monika {Petříčková} and Jaroslav {Drápal}",
 title="Tradiční strukturální modely a 3D modelování",
 annote="Stavba strukturních modelů ve výuce Základy architektury na FA VUT v Brně je procesem postupné přeměny studenta z prostého konzumenta poznání v přímého účastníka tvorby a má na FA dlouholetou prověřenou tradici. Zpracovávaný model je uměleckým přepisem nosné struktury, jejího prostorového uspořádání a výtvarných prostředků, charakterizující dotčenou etapu vývoje architektury. Teoretická znalost a praktická dovednost ve smyslu zvládnutí dané problematiky pro vlastní architektonickou tvorbu je komplexním vyváženým celkem. Fakulty architektury mají svoje výuková specifika, stěžejní oblast spadá do ateliérové tvorby, studenti pracují na konkrétních reálných zadáních a musí ovládat znalost konstrukčního systému, ten prověřen staletími funguje na stejných principech, ale je ovlivňován a modifikován současnými materiály a technologiemi. Znalost konkrétních realizací je pro studenta potřebná jako možný zdroj inspirace pro zpracování ateliérových projektů. Ambicí pedagogů FA je nastartování logického propojení architektonických a inženýrských disciplín, respektujíc prověřenou metodiku výuky stavby modelů, uplatněním sofistikovaných moderních postupů 3D modelování ve smyslu interdisciplinárního propojení v podobě databázové mediatéky.",
 address="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="7th Architecture in Perspektive 2015",
 chapter="119736",
 howpublished="print",
 institution="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 year="2015",
 month="september",
 pages="78--80",
 publisher="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}