Detail patentu

Způsob zrovnoměrnění okamžité spotřeby elektrické energie v čase

HOŠEK, J. MOLNÁR, K.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob zrovnoměrnění okamžité spotřeby elektrické energie v čase, při němž se sleduje predikovaná spotřeba elektrické energie odebírané z přenosové a distribuční sítě a predikovaná výroba elektrické energie dodávané do této sítě. Údaje se zasílají do řídicí jednotky (21) v časových rozestupech kratších než 15 minut. Na základě rozdílu zjištěných hodnot predikovaného odběru a výroby se počítá předpokládaný přebytek vyrobeného množství elektrické energie pro následující časový úsek. V případě zjištění přebytku se pro jeho snížení vyšle z řídicí jednotky (21) do inteligentních elektroměrů (31, 32, 33, 34) připojených k dané distribuční síti nabídka elektrické energie za sníženou cenu, načež se na základě odezvy od inteligentních elektroměrů (31, 32, 33, 34) nově vypočte předpokládaný přebytek vyrobené elektrické energie. V případě zjištění kladného výsledku se vyšle informace o potvrzení nabídky do všech inteligentních elektroměrů (31, 32, 33, 34), které zaslaly odezvu po kroku, zatímco v případě zjištění záporného výsledku vybere řídicí jednotka (21) z inteligentních elektroměrů (31, 32, 33, 34), pouze podmnožinu kterým bude nabídka potvrzena.

Klíčová slova

Elektrická energie, elektrický spotřebič, měření spotřeby, obnovitelné zdroje, predikce, sběr dat, Smart Grid, spotřeba.

Číslo patentu

305568

Datum zápisu

04.11.2015

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek