Detail publikace

Segmentace ultrazvukových obrazů založena na metodě aktivních kontur pro účely registrace obrazů

HESKO, B.

Originální název

Segmentácia ultrazvukových obrazov založená na metóde aktívnych kontúr pre účely registrácie obrazov

Český název

Segmentace ultrazvukových obrazů založena na metodě aktivních kontur pro účely registrace obrazů

Anglický název

Segmentation of ultrasound images based on active contours for image registration

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Tento príspevok popisuje implementáciu metódy pre segmentáciu ultrazvukových obrazov, ktorá je založená na modeloch aktívnych kontúr. Fyzikálny význam týchto metód spočíva v minimalizácii energie počiatočnej krivky. Energia môže byť vyjadrená ako vážený súčet internej a externej energie. Interná energia je závislá čisto na vlastnostiach krivky, zatiaľ čo externá energia je vyjadrená pomocou príznaku získaného z obrazu. Prvá a druhá derivácia je využitá k výpočtu internej energie a Laplacián obrazu slúži pre výpočet externej energie. Celková energia je minimalizovaná iteratívne, pohybom bodov krivky. Dosiahnuté výsledky a pretrvávajúce problémy sú vyhodnotené, naznačujúc možnosti budúcej práce.

Český abstrakt

Tento příspěvek popisuje implementaci metody pro segmentaci ultrazvukových obrazů, která je založena na modelech aktivních kontur. Fyzikální význam těchto metod spočívá v minimalizaci energie počáteční křivky. Energie může být vyjádřena jako vážený součet interní a externí energie. Interní energie je závislá čistě na vlastnostech křivky, zatímco externí energie je vyjádřena pomocí příznaku získaného z obrazu. První a druhá derivace je využita k výpočtu interní energie a Laplacián obrazu slouží pro výpočet externí energie. Celková energie je minimalizována iterativně, pohybem bodů křivky. Dosažené výsledky a přetrvávající problémy jsou vyhodnoceny, což ukazuje možnosti budoucí práce.

Anglický abstrakt

This paper describes the implementation method used for the ultrasound image segmentation, which is based on a model of active contours. Physical meaning of these methods is to minimize the energy of the initial curve. Energy can be expressed as the weighted sum of internal and external energy. Internal energy is dependent purely on the characteristics curve and external energy is expressed by symptom obtained from the image. The first and second derivative curve is used to calculate the internal energy and Laplacian image as a flag for calculating external power. The total energy is minimized by iteratively moving the points curve. Achievements and persistent problems are evaluated, suggesting possible courses of action for the future.

Klíčová slova

ultrazvuk, segmentace, modely aktivních kontur, ultrazvukové obrazy

Rok RIV

2015

Vydáno

03.06.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Kniha

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Edice

2015

Číslo edice

první

Strany od

206

Strany do

209

Strany počet

3

BibTex


@inproceedings{BUT118339,
 author="Branislav {Hesko}",
 title="Segmentácia ultrazvukových obrazov založená na metóde aktívnych kontúr pre účely registrácie obrazov",
 annote="Tento príspevok popisuje implementáciu metódy pre segmentáciu ultrazvukových obrazov, ktorá je založená na modeloch aktívnych kontúr. Fyzikálny význam týchto metód spočíva v minimalizácii energie počiatočnej krivky. Energia môže byť vyjadrená ako vážený súčet internej a externej energie. Interná energia je závislá čisto na vlastnostiach krivky, zatiaľ čo externá energia je vyjadrená pomocou príznaku získaného z obrazu. Prvá a druhá derivácia je využitá k výpočtu internej energie a Laplacián obrazu slúži pre výpočet externej energie. Celková energia je minimalizovaná iteratívne, pohybom bodov krivky. Dosiahnuté výsledky a pretrvávajúce problémy sú vyhodnotené, naznačujúc možnosti budúcej práce.",
 address="Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="118339",
 edition="2015",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2015",
 month="june",
 pages="206--209",
 publisher="Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}