Detail publikace

Flexibilní plynové senzory s přímým nanášením nanojehel oxidu wolframového pomocí AACVD

VALLEJOS VARGAS, S Gracia, I. Figueras, Sanchez, J. Mas, R. Cane, C.

Originální název

Flexible gas sensing devices with directly grown tungsten oxide nanoneedles via AACVD

Český název

Flexibilní plynové senzory s přímým nanášením nanojehel oxidu wolframového pomocí AACVD

Anglický název

Flexible gas sensing devices with directly grown tungsten oxide nanoneedles via AACVD

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

en

Originální abstrakt

Flexible gas sensing devices have been fabricated by directly integrating multilayer polymer-based platforms and highly crystalline tungsten oxide nanoneedles grown via aerosol-assisted chemical vapor deposition (AACVD). Thermal simulations and characterization of the heating element demonstrate these devices provide uniform temperature distribution at the sensing active area and gas sensing tests show repeatable and satisfactory responses towards hydrogen and ethanol. These devices go beyond traditional gas sensors, offering flexibility and functionality, with a fabrication method that provides great advantages for the integration of nanomaterials and flexible platforms and that can be used in a cost effective production for large-scale applications.

Český abstrakt

Flexibilní plynová čidla byly vyrobeny přímo integrací vícevrstvých platform na bázi polymerů a vysoce krystalických nanojehel oxidu wolframového nanášené prostřednictvím chemického napaření s pomocí aerosolu ( AACVD ). Tepelné simulace a charakterizace topného tělesa ukazují, tato zařízení poskytují rovnoměrné rozložení teploty na snímací aktivní ploše a detekci plynů ukazují, opakovatelné a uspokojivé odpovědi vůči vodíku a ethanolu. Tato zařízení přesahují tradiční plynové senzory , které nabízí flexibilitu a funkčnost , pomocí způsobu výroby , který poskytuje velké výhody pro integraci nanomateriálů a flexibilních platforem a které mohou být použity v hospodárné výrobě pro rozsáhlé aplikace.

Anglický abstrakt

Flexible gas sensing devices have been fabricated by directly integrating multilayer polymer-based platforms and highly crystalline tungsten oxide nanoneedles grown via aerosol-assisted chemical vapor deposition (AACVD). Thermal simulations and characterization of the heating element demonstrate these devices provide uniform temperature distribution at the sensing active area and gas sensing tests show repeatable and satisfactory responses towards hydrogen and ethanol. These devices go beyond traditional gas sensors, offering flexibility and functionality, with a fabrication method that provides great advantages for the integration of nanomaterials and flexible platforms and that can be used in a cost effective production for large-scale applications.

Klíčová slova

AACVD; flexibilní plynové senzory; nanostruktury; oxidu wolframu

Vydáno

16.04.2015

Nakladatel

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc

URL