Detail publikace

Počítačová analýza procesu kontrakce izolovaného kardiomyocytu prostřednictvím vyšších metod zpracování obrazu

ODSTRČILÍK, J. ČMIEL, V. KOLÁŘ, R. RONZHINA, M. BAIAZITOVA, L. PEŠL, M. PŘIBYL, J. PROVAZNÍK, I.

Originální název

Computer Analysis of Isolated Cardiomyocyte Contraction Process via Advanced Image Processing Techniques

Český název

Počítačová analýza procesu kontrakce izolovaného kardiomyocytu prostřednictvím vyšších metod zpracování obrazu

Anglický název

Computer Analysis of Isolated Cardiomyocyte Contraction Process via Advanced Image Processing Techniques

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Isolated cardiomyocytes have been used as valid and useful model in experimental cardiology research for decades. The cell contraction function is usually measured via expensive and complex instruments which can either damage the cell or take much time for setting up. In contrary, recent development of optical microscopy and digital cameras suggests utilization of touch-less cardiomyocyte video acquisition in connection with advanced image processing techniques for evaluation of the cell contraction process. The proposed paper presents an automatic membrane detection method via computer processing of acquired video-sequences by utilization of an active contour model. Evaluation of detected cell area is used for estimation of cardiomyocyte contraction function. The method is evaluated utilizing the comparison with contraction measurement performed via atomic force microscopy technique.

Český abstrakt

Izolované kardiomyocyty byly použity jako platný a užitečný model v experimentální kardiologii výzkumu po celá desetiletí. Funkce buňka kontrakce se obvykle měří pomocí drahých a složitých nástrojů, které mohou buď poškodit buňky, nebo trvat dlouho pro nastavení. Naopak, nedávný vývoj optické mikroskopie a digitálních fotoaparátů navrhuje využití dotykového-menší akvizici kardiomyocytů videa v souvislosti s pokročilými technikami zpracování obrazu pro hodnocení procesu buněčné kontrakce. Navrhovaný dokument představuje automatickou metodu detekce membrána prostřednictvím počítačového zpracování pořízených videosekvencí pomocí využití aktivního modelu obrysu. Vyhodnocení detekovaných oblast buňky se používá pro odhad funkce kardiomyocytů kontrakce. Tato metoda je hodnocena použitím srovnání s měřením kontrakce provádí pomocí mikroskopie atomárních sil techniky.

Anglický abstrakt

Isolated cardiomyocytes have been used as valid and useful model in experimental cardiology research for decades. The cell contraction function is usually measured via expensive and complex instruments which can either damage the cell or take much time for setting up. In contrary, recent development of optical microscopy and digital cameras suggests utilization of touch-less cardiomyocyte video acquisition in connection with advanced image processing techniques for evaluation of the cell contraction process. The proposed paper presents an automatic membrane detection method via computer processing of acquired video-sequences by utilization of an active contour model. Evaluation of detected cell area is used for estimation of cardiomyocyte contraction function. The method is evaluated utilizing the comparison with contraction measurement performed via atomic force microscopy technique.

Rok RIV

2015

Vydáno

07.09.2015

Nakladatel

Computing in Cardiology, Inc.

Místo

Nice, France

ISBN

978-1-4799-4347-0

Kniha

Computing in Cardiology 2015

Edice

42

Strany od

453

Strany do

456

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT117933,
 author="Jan {Odstrčilík} and Vratislav {Čmiel} and Radim {Kolář} and Marina {Ronzhina} and Larisa {Baiazitova} and Martin {Pešl} and Jan {Přibyl} and Ivo {Provazník}",
 title="Computer Analysis of Isolated Cardiomyocyte Contraction Process via Advanced
Image Processing Techniques",
 annote="Isolated cardiomyocytes have been used as valid and useful model in experimental cardiology research for decades. The cell contraction function is usually measured via expensive and complex instruments which can either damage the cell or take much time for setting up. In contrary, recent development of optical microscopy and digital cameras suggests utilization of touch-less cardiomyocyte video acquisition in connection with advanced image processing techniques for evaluation of the cell contraction process. The proposed paper presents an automatic membrane detection method via computer processing of acquired video-sequences by utilization of an active contour model. Evaluation of detected cell area is used for estimation of cardiomyocyte contraction function. The method is evaluated utilizing the comparison with contraction measurement performed via atomic force microscopy technique.",
 address="Computing in Cardiology, Inc.",
 booktitle="Computing in Cardiology 2015",
 chapter="117933",
 edition="42",
 howpublished="print",
 institution="Computing in Cardiology, Inc.",
 year="2015",
 month="september",
 pages="453--456",
 publisher="Computing in Cardiology, Inc.",
 type="conference paper"
}