Detail patentu

Konstrukce chemického nanosenzoru

HUBÁLEK, J. KIZEK, R. ADAM, V.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Řešení se týká konstrukce chemického odporového nanosenzoru tvořeného alespoň jednou nanotyčinkou odporovým chováním jako základní jednotkou vyrobenou ze dvou nebo více typů nanomateriálů, kde nanotyčinka je umístěna ve vertikální nebo horizontální poloze mezi dvěma planárními elektrodami, připevněnými na nosné desce. Chemický nanosenzor umožňuje dosažení limitu detekce kapalin i plynů 1 ppb a méně.

Klíčová slova

anodizace, galvanická depozice, plyn, chemosensor, chemorezistivita

Číslo patentu

305229

Datum zápisu

13.05.2015

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www