Detail produktu

Zatravňovací dlažba z alkalicky aktivovaného strusko-popílkového betonu

KALINA, L. BÍLEK, V. KOPLÍK, J. NOVOTNÝ, R. HAJDÚCHOVÁ, M. OPRAVIL, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zatravňovací dlažba je využitelná pro vytváření povrchu zpevněných ploch, svahů a břehů. Dlažba se vyrábí z alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokoteplotního popílku a vysokopecní strusky.

Klíčová slova

alkalická aktivace, vysokopecní struska, vysokoteplotní popílek

Datum vzniku

10.09.2015

Umístění

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Dokumenty