Detail publikace

Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů

FORAL, Š. SALAMON, D. KATOVSKÝ, K.

Originální název

Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů

Český název

Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se věnuje výzkumu zvýšení tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů přidáním sekundární fáze do matrice paliva. Je rozebrána problematika nízké tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů se zřetelem na její praktické dopady. Dále jsou popsány možné přísady, které jsou v současné době zkoumány pro zvýšení tepelné vodivosti.

Český abstrakt

Článek se věnuje výzkumu zvýšení tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů přidáním sekundární fáze do matrice paliva. Je rozebrána problematika nízké tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů se zřetelem na její praktické dopady. Dále jsou popsány možné přísady, které jsou v současné době zkoumány pro zvýšení tepelné vodivosti.

Klíčová slova

Aditiva; oxid berylia; uhlík; diamant; nanovlákna; jaderná paliva; karbid křemíku; teplotní analýza; tepelná vodivost; vodou chlazené reaktory

Rok RIV

2015

Vydáno

01.07.2015

Nakladatel

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Místo

Praha, Česká republika

Strany od

147

Strany do

153

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT115526,
 author="Štěpán {Foral} and David {Salamon} and Karel {Katovský}",
 title="Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů",
 annote="Článek se věnuje výzkumu zvýšení tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů přidáním sekundární fáze do matrice paliva. Je rozebrána problematika nízké tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů se zřetelem na její praktické dopady. Dále jsou popsány možné přísady, které jsou v současné době zkoumány pro zvýšení tepelné vodivosti.",
 address="Státní úřad pro jadernou bezpečnost",
 chapter="115526",
 howpublished="print",
 institution="Státní úřad pro jadernou bezpečnost",
 number="5-6",
 volume="23",
 year="2015",
 month="july",
 pages="147--153",
 publisher="Státní úřad pro jadernou bezpečnost",
 type="journal article"
}