Detail publikace

Kompletní genomová sekvence Pragia fontium 24613, enviromentální bakterie z rodiny Enterobacteriaceae

SNOPKOVÁ, K. SEDLÁŘ, K. BOSÁK, J. CHALOUPKOVÁ, E. PROVAZNÍK, I. ŠMAJS, D.

Originální název

Complete genome sequence of Pragia fontium 24613, an environmental bacterium from the family Enterobacteriaceae

Český název

Kompletní genomová sekvence Pragia fontium 24613, enviromentální bakterie z rodiny Enterobacteriaceae

Anglický název

Complete genome sequence of Pragia fontium 24613, an environmental bacterium from the family Enterobacteriaceae

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The complete genome sequence of Pragia fontium 24613 was determined using PacBio RSII, Roche 454 and SOLiD sequencing. A total of 3,579 genes were predicted, including 3,338 protein-coding sequences and 146 pseudogenes. This is the first whole-genome sequence a strain belonging to environmental genera of the family Enterobacteriaceae.

Český abstrakt

Kompletní genomová sekvence Pragia fontium 24613 byla určena pomocí PacBio RSII, Roche 454 a SOLiD sekvenování. Bylo predikováno 3579 genů, včetně 3338 protein kódijících sekvencí a 146 pseudogenů. Jedná se o první celogenovou sekvenci tohoto kmene patřícího do rodiny Enterobacteriaceae.

Anglický abstrakt

The complete genome sequence of Pragia fontium 24613 was determined using PacBio RSII, Roche 454 and SOLiD sequencing. A total of 3,579 genes were predicted, including 3,338 protein-coding sequences and 146 pseudogenes. This is the first whole-genome sequence a strain belonging to environmental genera of the family Enterobacteriaceae.

Klíčová slova

kompletní genom

Vydáno

09.07.2015

Nakladatel

ASM

Místo

USA

Strany od

e00740-15

Strany počet

1

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex


@article{BUT115094,
 author="Kateřina {Snopková} and Karel {Sedlář} and Juraj {Bosák} and Eva {Chaloupková} and Ivo {Provazník} and David {Šmajs}",
 title="Complete genome sequence of Pragia fontium 24613, an environmental bacterium from the family Enterobacteriaceae",
 annote="The complete genome sequence of Pragia fontium 24613 was determined using PacBio RSII, Roche 454 and SOLiD sequencing. A total of 3,579 genes were predicted, including 3,338 protein-coding sequences and 146 pseudogenes. This is the first whole-genome sequence a strain belonging to environmental genera of the family Enterobacteriaceae.",
 address="ASM",
 chapter="115094",
 doi="10.1128/genomeA.00740-15",
 howpublished="online",
 institution="ASM",
 number="4",
 volume="3",
 year="2015",
 month="july",
 pages="e00740-15",
 publisher="ASM",
 type="journal article"
}