Detail publikace

Rizika spojená s provozem skladovacích technologií zkapalněných uhlovodíkových plynů

KOTEK, L. TABAS, M.

Originální název

Rizika spojená s provozem skladovacích technologií zkapalněných uhlovodíkových plynů

Český název

Rizika spojená s provozem skladovacích technologií zkapalněných uhlovodíkových plynů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek je zaměřen na analýzu bezpečného provozu a identifikaci zdrojů rizik technologie pro sklado- vání zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). Důvod, proč je tato práce zaměřena na toto téma je vysoké množství takovýchto technologií v Evropě, vysoká společenská poptávka a relativně nebezpečné vlastnosti technologií pro skladování LPG. V tomto článku je stručně popsána typická technologie pro skladování LPG. Hlavní částí tohoto příspěvku je seznam nejvýznamnějších identifikovaných zdrojů rizik s doporučeními pro snížení úrovně rizik technologie pro skladování LPG.

Český abstrakt

Tento článek je zaměřen na analýzu bezpečného provozu a identifikaci zdrojů rizik technologie pro sklado- vání zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). Důvod, proč je tato práce zaměřena na toto téma je vysoké množství takovýchto technologií v Evropě, vysoká společenská poptávka a relativně nebezpečné vlastnosti technologií pro skladování LPG. V tomto článku je stručně popsána typická technologie pro skladování LPG. Hlavní částí tohoto příspěvku je seznam nejvýznamnějších identifikovaných zdrojů rizik s doporučeními pro snížení úrovně rizik technologie pro skladování LPG.

Klíčová slova

liquefied petroleum gas, risk identification, accident

Rok RIV

2015

Vydáno

01.06.2015

Nakladatel

Technická univerzita, Strojnícka fakulta

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-2044-1

Kniha

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNOSŤ - KVALITA - SPOĽAHLIVOSŤ

Strany od

110

Strany do

118

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT114979,
 author="Luboš {Kotek} and Marek {Tabas}",
 title="Rizika spojená s provozem skladovacích technologií zkapalněných uhlovodíkových plynů",
 annote="Tento článek je zaměřen na analýzu bezpečného provozu a identifikaci zdrojů rizik technologie pro sklado-
vání zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). Důvod, proč je tato práce zaměřena na toto téma je vysoké 
množství takovýchto technologií v Evropě, vysoká společenská poptávka a relativně nebezpečné vlastnosti 
technologií pro skladování LPG. V tomto článku je stručně popsána typická technologie pro skladování 
LPG. Hlavní částí tohoto příspěvku je seznam nejvýznamnějších identifikovaných zdrojů rizik s doporučeními 
pro snížení úrovně rizik technologie pro skladování LPG.",
 address="Technická univerzita, Strojnícka fakulta",
 booktitle="Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNOSŤ - KVALITA - SPOĽAHLIVOSŤ",
 chapter="114979",
 howpublished="print",
 institution="Technická univerzita, Strojnícka fakulta",
 year="2015",
 month="june",
 pages="110--118",
 publisher="Technická univerzita, Strojnícka fakulta",
 type="conference paper"
}