Detail publikace

Organizační struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v prostředí České republiky

HAJKROVÁ, R. PÁLKA, L.

Originální název

Organizační struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v prostředí České republiky

Český název

Organizační struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v prostředí České republiky

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem článku Organizační struktura firmy je určována mnoha různými faktory. Patří do nich například sdružování činností závislé na zaměření firmy, stupeň formálnosti nebo hledisko rozhodovacích pravomocí. Pro fungování firmy je ale neméně důležitá velikost organizační struktury ve vztahu k její celkové velkosti. Každá firma prochází vývojem, dochází k její expanzi, která je doprovázena i větším personálním obsazením. Metodika/metody Pro řešení této problematiky, která je do určité miry specifická pro každou firmu bylo užito principů metodologie IS Target Enterprise, tedy podnikových cílů. Dále byla užita kombinace metod systematického pozorování vlivů organizační struktury ve vztahu k velikosti firmy, systémů, využity informace a literatura o firemní struktuře, volný popis některých problem s výkoností firem a jejich vlivu na organizační strukturu. Vědecký cíl Cílem článku je popis problémů související s velikostí firmy a velikostí její organizační struktury v podmínkách české republiky. Zjištění Na základě zjištěných údajů autor nalézá konkrétní problémy vznikající za určitých podmínek vývoje firem, definuje logické příčiny vzniku problémů a souvislosti. Dále určuje následky těchto problémů a navrhuje možné alternativy řešení. Závěry (limity, důsledky atd) Existence problémů souvisejících s velikostí firmy a její orga-nizační strukturou je nesporná, přesto je v českém prostředí stále zdrojem závažných prob-lémů přímo souvisejících s její výkoností.

Český abstrakt

Cílem článku Organizační struktura firmy je určována mnoha různými faktory. Patří do nich například sdružování činností závislé na zaměření firmy, stupeň formálnosti nebo hledisko rozhodovacích pravomocí. Pro fungování firmy je ale neméně důležitá velikost organizační struktury ve vztahu k její celkové velkosti. Každá firma prochází vývojem, dochází k její expanzi, která je doprovázena i větším personálním obsazením. Metodika/metody Pro řešení této problematiky, která je do určité miry specifická pro každou firmu bylo užito principů metodologie IS Target Enterprise, tedy podnikových cílů. Dále byla užita kombinace metod systematického pozorování vlivů organizační struktury ve vztahu k velikosti firmy, systémů, využity informace a literatura o firemní struktuře, volný popis některých problem s výkoností firem a jejich vlivu na organizační strukturu. Vědecký cíl Cílem článku je popis problémů související s velikostí firmy a velikostí její organizační struktury v podmínkách české republiky. Zjištění Na základě zjištěných údajů autor nalézá konkrétní problémy vznikající za určitých podmínek vývoje firem, definuje logické příčiny vzniku problémů a souvislosti. Dále určuje následky těchto problémů a navrhuje možné alternativy řešení. Závěry (limity, důsledky atd) Existence problémů souvisejících s velikostí firmy a její orga-nizační strukturou je nesporná, přesto je v českém prostředí stále zdrojem závažných prob-lémů přímo souvisejících s její výkoností.

Klíčová slova

Organizační struktura, informační systém, firemní procesy, produktivita, konkurenční výhoda

Rok RIV

2011

Vydáno

30.06.2011

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISSN

1802-8527

Periodikum

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Ročník

5

Číslo

8

Stát

CZ

Strany od

19

Strany do

26

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@article{BUT114942,
 author="Romana {Hajkrová} and Ladislav {Pálka}",
 title="Organizační struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v prostředí České republiky",
 annote="Cílem článku Organizační struktura firmy je určována mnoha různými faktory. Patří do nich například sdružování činností závislé na zaměření firmy, stupeň formálnosti nebo hledisko rozhodovacích pravomocí. Pro fungování firmy je ale neméně důležitá velikost organizační struktury ve vztahu k její celkové velkosti. Každá firma prochází vývojem, dochází k její expanzi, která je doprovázena i větším personálním obsazením.
Metodika/metody Pro řešení této problematiky, která je do určité miry specifická pro každou firmu bylo užito principů metodologie IS Target Enterprise, tedy podnikových cílů.
Dále byla užita kombinace metod systematického pozorování vlivů organizační struktury ve vztahu k velikosti firmy, systémů, využity informace a literatura o firemní struktuře, volný popis některých problem s výkoností firem a jejich vlivu na organizační strukturu.
Vědecký cíl Cílem článku je popis problémů související s velikostí firmy a velikostí její organizační struktury v podmínkách české republiky.
Zjištění Na základě zjištěných údajů autor nalézá konkrétní problémy vznikající za určitých podmínek vývoje firem, definuje logické příčiny vzniku problémů a souvislosti. Dále určuje následky těchto problémů a navrhuje možné alternativy řešení. 
Závěry (limity, důsledky atd) Existence problémů souvisejících s velikostí firmy a její orga-nizační strukturou je nesporná, přesto je v českém prostředí stále zdrojem závažných prob-lémů přímo souvisejících s její výkoností. 
",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Trendy ekonomiky a managementu",
 chapter="114942",
 howpublished="online",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 number="8",
 volume="5",
 year="2011",
 month="june",
 pages="19--26",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="journal article - other"
}