Detail produktu

Elektroforetická cela s vertikálním uložením elektrod

DRDLÍK, D. HADRABA, H. CIHLÁŘ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Elektroforetická cela o maximálním využitelném objemu 1250 ml s nastavitelnou vzdáeností elektrod. Zařízení slouží pro elektroforetickou depozici keramických nebo kovových materiálů z vodných nebo nevodných suspenzí stabilizovaných kyselinami nebo zásadami.

Klíčová slova

elektroforetická cela; elektroforetická depozice; tvarovací zařízení; pokročilé keramické materiály

Datum vzniku

02.02.2015

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno, A4/119

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www