Detail produktu

Hmatová rukavice s pneumatickými svaly

KOPEČNÝ, L. ŽALUD, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Nositelné hmatové rozhranní využívající jako zpětnovazební aktuátory umělé pneumatické svaly

Klíčová slova

hmatové rozhraní, pneumatický sval

Datum vzniku

12.11.2014

Umístění

laboratoř STI

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek