Detail produktu

Atomizátor těkavých specií na bázi dielektrického bariérového výboje

BOUŠEK, J. KRATZER, J. DĚDINA, J. DŘÍMAL, J.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Atomizátor těkavých specií na bázi dielektrického bariérového výboje se skládá z výbojové komůrky, vysokonapěťového transformátoru a generátoru pro napájení tohoto transformátoru. Tento atomizátor lze použít ve spojení s atomovým absorpčním spektrometrem (AAS) v kvantitativní analytické chemii ke stanovení stopových koncentrací kovů. Výkon lze řídit v rozmezí 5 W až 30 W, kmitočet je nastavitelný v rozsahu 2 kHz až 30 kHz, maximalní pracovní napětí je 12 kV.

Klíčová slova

Výboj s dielektrickou bariérou, DBD, atomvá absorpční spektroskopie, AAS, atomizátor s vyhřívanou křemennou trubicí, QTA

Datum vzniku

01.10.2014

Umístění

ÚACH AV ČR, Praha

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty