Detail produktu

Magnetické zařízení

HADAŠ, Z. SINGULE, V. VETIŠKA, V. ZÁDĚRA, A.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k vytváření stejnosměrného magnetického pole ve vzorcích umístěných v mezeře ocelového jádra cívky. Zařízení umožňuje dosažení intenzity magnetického pole ve vzduchové mezeře až 0,5T a při vložení vhodného magnetického materiálu až 1,47 T.

Klíčová slova

magnetické pole, cívka

Datum vzniku

13.01.2015

Umístění

FSI VUT v Brně, ÚST odbor slévárenství, technická 2896/2 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www