Detail produktu

Měřič výkonu, napětí a hladiny pro obnovitelný zdroj

ROUBAL, Z. SZABÓ, Z. MARCOŇ, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Navržený přípravek měří výkon dodávaný experimentální vodní elektrárnou, který má silnjě neharmonický průběh. Zároveň je k dispozici napětí vodní elektrárny a výška hladiny vodní nádrže. Přípravek kontinuálně měří hladinu vodní nádrže a ta se přepočítává pomíc naměřené závislosti na dodávaný výkon.

Klíčová slova

wattmetr, predikce výkonu, neharmonický signál

Datum vzniku

09.01.2015

Umístění

Vodní elektrárna Dolní Bolíkov, ČR

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek