Detail produktu

Software pro generování systémů s digitálními filtry pro obvody ASIC

PRISTACH, M. DVOŘÁK, V. TESAŘÍK, J. FUJCIK, L.

Typ produktu

software

Abstrakt

Programové vybavení pro generování systémů s digitálními filtry pro obvody ASIC s ohledem na plochu, rychlost a spotřebu energie. Výstupem nástroje jsou syntetizovatelné HDL popisy navržených systémů a jednotlivých filtrů. Mezi podporované typy filtrů patří decimační a interpolační CIC filtry, FIR filtry (standardní, decimační i interpolační) a IIR filtry. Součástí jsou i podpůrné obvody – hradla, registry, aritmetické bloky, paměti a komunikační rozhraní.

Klíčová slova

digitální zpracování signálu, digitální filtry a systémy, zákaznické integrované obvody

Datum vzniku

01.12.2014

Umístění

T10/5.16

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty