Detail produktu

Controller pro MR zařízení 2.0

STRECKER, Z. ROUPEC, J. MAZŮREK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tento obvod je evolucí rychlého controlleru pro MR tlumič. Na rozdíl od předchozí verze obvod předpokládá možnost připojení MR zařízení s větším rozsahem indukčností (typicky do 100 mH). Obvod umožňuje nabíjet a vybíjet cívku napětím až 200V. Toto napětí je indikováno skupinou LED. Obvod pro svou činnost požaduje pouze napětí 12V, obvod je imunní vůči přepětí a obrácené polaritě zdroje.

Klíčová slova

MR zařízení, PWM, proudová regulace

Datum vzniku

03.12.2014

Umístění

místnost A2/412 nebo B1/114a; ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty